Balans i livet

Att ha balans i livet är att kunna disponera sin tid väl mellan arbete, familj och sig själv. Sweco erbjuder stora möjligheter för medarbetarna att själva styra över sitt arbete.

Vi har alla olika livssituationer och nivåer av stress. Det är viktigt att varje person är lyhörd för sina egna behov och kan disponera sin tid mellan arbete, familj och sig själv på ett bra sätt. Men framförallt är en av de viktigaste grunderna till balans i livet att alla medarbetare har respekt för varandra och varandras olika livssituationer.

För att underlätta för medarbetarna tillämpar Sweco flextid, distanslösningar och team-upplägg som ska ge mindre personbaserade och mer gemensamma processer. Genom att ha eget ansvar för sin leverans finns det stora möjligheter att disponera sin tid.