Ledarskap

Sweco är ett företag som formar morgondagens ledare. Det har alltid varit en viktig del av Swecos företagskultur att identifiera talanger och ge dem möjlighet att vara framgångsrika.

Som ett resultat har de flesta av företagets chefer rekryterats internt. Årliga medarbetarundersökningar ger fina betyg till Swecos chefer och pekar på förmågan att utveckla både affärerna och medarbetarna.

Vi vet att möjligheter till personlig utveckling är en viktig del i att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Våra viktigaste karriärvägar på Sweco är att bli projekt-/uppdragsledare, specialist eller chef.