Mångfald

Vi vet att framtidens samhällen och städer kommer att präglas av mångfald, när det gäller alltifrån familjekonstellationer till etnicitet och religion.

För att göra ett bra jobb behöver Sweco förstå och möta de olika behoven och perspektiven när vi planerar och utformar framtidens samhällen och städer.Swecos organisation behöver spegla det samhälle vi lever i idag, men även förstå förutsättningarna i morgondagens samhälle. Utöver akademisk kompetens behöver Swecos medarbetare ha en förståelse för människorna som ska leva i de samhällen som vi som experter är med och formar. Det kräver mångfald.