HÅLLBARHET I VARDAGEN

Vi och våra kunder bidrar tillsammans på en rad olika sätt till FN:s samtliga 17 globala mål. Här kan du läsa om några exempel på hur vi får vi det att hända i vardagen.

FN:s samtliga 17 globala mål i fokus

Vi utformar och utvecklar framtidens hållbara samhällen och städer. Det innebär att hållbar utveckling är direkt kopplat till vad vi gör och hur vi gör det. Hållbarhet för oss är därför att ta ansvar för de tjänster vi levererar, nu och i framtiden. Vi strävar efter att göra FN:s samtliga 17 globala mål till en naturlig del av vår uppdragsverksamhet - allt från planering till utförande, från tanke till lösning.

Hållbarhet och lönsamhet

Vi ser att hållbarhet kan vara lönsamt, såväl för våra kunder som för samhället. Det skapar ett ekonomiskt värde för våra kunder och för Sweco som företag. Tillsammans identifierar vi de affärsmässiga och hållbara lösningarna.

Vår roll

Som konsulter bidrar vi med kunskap och helhetssyn. Inom alla Swecos verksamhetsområden pågår ett kontinuerligt arbete med att definiera, förtydliga och vidareutveckla lösningar med kopplingar mot hållbar samhällsbyggnad där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vägs in. För att lyckas med detta arbetar vi ständigt med att förnya och förbättra vår kunskap kring hållbarhet.

Spetskompetens i bred samverkan

Samverkan mellan våra olika expertområden gör att vi kan värdera en lång rad faktorer och säkra den mest hållbara lösningen. Tack vare att vi kan kombinera våra medarbetares unika kunskaper till helhetslösningar når vi längre än vad var och en av oss skulle ha gjort på egen hand.

Ta ansvar för att må bra

Hållbarhet handlar också om att måna om oss själva. Mår du bra och har balans i livet klarar du av dina uppgifter på ett bättre sätt. Vi är alla med och skapar vår goda arbetsmiljö.