0 av 0 för ""

Hållbarhet i vardagen

Vi jobbar för en ökad hållbarhet i samhället, och en hållbar vardag för oss själva. Tillsammans med våra kunder bidrar vi på en rad olika sätt till FN:s samtliga 17 globala mål. Ett hållbart samhälle är direkt kopplat till vad vi gör och hur vi gör det. Varje dag.

Hållbarhet för oss själva

Hållbarhet handlar också om att måna om oss själva. Mår du bra och har balans i livet klarar du av dina uppgifter på ett bättre sätt. Vi är alla med och skapar vår goda arbetsmiljö. Håller du med och vill vara en del av Sweco?

Leva som vi lär

Swecos verksamhet har som mål att vara klimatneutral 2040, delmålen är en fossiloberoende fordonsflotta 2023 och en fossilfri kontorsdrift 2030. Du som anställd på Sweco kan själv aktivt bidra till att minska klimatpåverkan, inte bara tillsammans med kund utan också genom att använda återvinningskärlen i våra pentryn, välja klimatsmarta måltider i caféet och kanske till och med ta lånecykeln till nästa kundmöte.

FN:s samtliga 17 globala mål i fokus

Sweco har länge arbetat med frågor som handlar om hur samhället kan bli mer hållbart. Som samhällsbyggare har vi stora möjligheter att påverka framtiden. Hållbarhet för oss är därför att ta ansvar för de tjänster vi levererar, nu och i framtiden. Vi strävar efter att göra FN:s samtliga 17 globala mål till en naturlig del av vår uppdragsverksamhet – allt från planering till utförande, från tanke till lösning. Se exempel på våra prioriterade hållbarhetstjänster.

Vår vardag är lika med hållbarhet

Vi arbetar hela tiden med att utveckla hållbara lösningar där både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vägs in. Med vår samlade kompetens når vi längre än vad var och en av oss skulle ha gjort på egen hand. Som anställd på Sweco är du en självklar del i det arbetet och bidrar med dina specifika kompetenser i samarbete med dina kollegor.