Skola 2030 - Lärmiljön ska möjliggöra, inte hindra - Falköping

Skola 2030 - Lärmiljön ska möjliggöra, inte hindra - Falköping

26 mars 2020 - 26 mars 2020
Behovet av ny- och ombyggnad av grundskolor och gymnasieskolor är i närtid mycket stort. Vilka visioner och strategier har vi för att möta dessa utmaningar?

Tillsammans med Forum Bygga Skola, Kinnarps och Åke Westh Konsult arrangerar Sweco heldagskonferensen "Skola 2030 - Lärmiljön ska möjilggöra, inte hindra" i Falköping. Konferensen vänder sig till kommunledningar, skolpolitiker, förvaltningsledningar, fastighetschefer, rektorer, förstelärare, arkitekter och byggentreprenörer. 

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig.