0 av 0 för ""

Joakim Severinsson

Uppdragsledare

Med Swecos kunskapsbas bakom sig

Enligt Joakim Severinsson är engagemang, en tydlig organisation, kommunikation och transparens viktiga delar för ett lyckat uppdrag. Det och vetskapen om att man har Swecos enorma kunskapsbas bakom sig. Joakim ingår i uppdragsledningen för Swecos team “Kapacitet Stockholm” som jobbar med Stockholms elnät i nära samarbete med kunden. Det har varit viktigt från första början att dela vision och ha ett gemensamt engagemang, särskilt då uppdraget pågår under åtta år.

-Jag tror att det är viktigt att hålla energin uppe i ett långt projekt, och vi försöker göra det genom att behålla samma kärnorganisation genom hela uppdraget och förstärka det med exakt de kompetenser vi behöver efter hand. Jag ser hur kollegorna runt mig är grymma på att leda och leverera.

Strävar åt samma håll

Att ha en samsyn kring målet är avgörande för långa projekt menar Joakim. Genom att sträva åt samma håll är det enkelt att vara transparent med de utmaningar som uppstår under projektet, då finns det ett etablerat förtroende sinsemellan.

-Det är klart att saker blir fel, och att man måste omprioritera, men istället för att fokusera på var eller varför något blir fel försöker vi i teamet att fokusera på åtgärder och förebyggande. Stort fokus ställs även på att lära känna varandra inom teamet, både internt och tillsammans med kund. Vi är nyfikna på varandra och vill lära oss av varandras arbetssätt, jag tycker det är viktigt att fråga vilka förväntningar som finns på oss och vår leverans, det minskar risken för missförstånd.

Joakim är stolt över hans projektorganisation lyckas genomföra ett sådant här helhetsåtagande. Alla gillar varandra och därför gör man ett bra jobb, det blir kul att glänsa tillsammans genom ett bra jobb. Stoltheten känns också över att bidra till den hållbara samhällsutvecklingen.

-Vi är ett stort team men samarbetet har fungerat klockrent, och alla är väldigt närvarande, det är så himla viktigt.

Det är klart att saker blir fel, och att man måste omprioritera, men istället för att fokusera på var eller varför något blir fel försöker vi i teamet att fokusera på åtgärder och förebyggande. Stort fokus ställs även på att lära känna varandra inom teamet, både internt och tillsammans med kund. Vi är nyfikna på varandra och vill lära oss av varandras arbetssätt, jag tycker det är viktigt att fråga vilka förväntningar som finns på oss och vår leverans, det minskar risken för missförstånd.

Vill du bli en av oss?

Kanske finns ditt nästa äventyr bland våra lediga jobb redan nu. Vi på Sweco letar alltid efter nya medarbetare, oavsett om du är ny eller erfaren konsult så vill vi lära känna dig. Vi är övertygade om att framtidens samhällen skapas genom ett gemensamt arbete, där alla perspektiv får höras och ta plats. Ingen kan allt, men tillsammans hanterar vi alla uppdrag inom samhällsutveckling.