För Daan Cedergren är tid och energi viktiga komponenter för att vara i balans. Som tvåbarnsfar och regionchef är det ibland svårt att få ihop tillvaron, men friheten på Sweco gör det enklare. Balans handlar om att disponera sin tid och sin energi mellan arbetet, familjen och sig själv, säger Daan.

Regionchef som balanserar tillvaron

För Daan Cedergren är tid och energi viktiga komponenter för att vara i balans. Som tvåbarnsfar och regionchef är det ibland svårt att få ihop tillvaron, men friheten på Sweco gör det enklare. Balans handlar om att disponera sin tid och sin energi mellan arbetet, familjen och sig själv, säger Daan.

Vad är balans i livet för dig?

–Jag är gift och har två pojkar som är tio och fjorton år. Vi bor 30 minuters cykelväg från kontoret och mina dagliga cykelturer fungerar både för att sänka stressnivån och för att göra den mentala förflyttningen mellan hem och arbete. Oftast lyckas jag begränsa antalet timmar på jobbet, men det gäller att också ha energi kvar när man kommer hem. Även familjen behöver engagemang och närvaro. Helgerna är reserverade för familjen och någon gång om året försöker jag och min fru få till en egen weekend. För att ladda egen energi försöker jag klämma in tid för löpträning. Det blir som ett slags meditation.

Vilka möjligheter ger Sweco att balansera arbete och familjeliv?

– På Sweco har man ett eget ansvar för sin leverans och inom rimliga gränser finns det stora möjligheter att disponera sin tid. Det är vanligt att jobba på distans och vissa jobbar regelbundet hemma någon dag i veckan. Jag känner själv att det är värdefullt att jobba hemifrån ibland då jag kan få ett annat fokus. Jag försöker vara en förebild och går hem i rimlig tid och har själv sett till att vara pappaledig. Jag har också uppmuntrat att vi ska träna ihop och delta i olika motionslopp eftersom jag tror att fysisk aktivitet är en viktig energikälla.

Hur ser kulturen ut på Sweco?

– Med vår decentraliserade affärsmodell handlar det väldigt mycket om det egna ansvaret. Det känns väldigt självklart att man ska vara föräldraledig. Vi rekryterar personer i åldrar då man ofta har barn eller kommer att få barn och vi uppmuntrar att man tar chansen att vara med barnen när de är små. Att komma tillbaka till jobbet underlättas av att arbetet är projektbaserat.

Har du några tips till kollegor som försöker balansera tillvaron?

– Alla har olika livssituation och olika stresströsklar. Jag tror att det är viktigt att varje person är lyhörd för sina egna behov och försöker definiera vad som ger och tar energi från honom eller henne. Man måste säga ifrån om det inte fungerar och se till så att jobbet blir kul. Det handlar om att ta ansvar för sin egen balans.

/siteassets/karriar/medarbetare/daan-cedergren.980x540pxpg.jpg
Fakta
Namn
Daan Cedergren
Ålder
46
Roll
Regionchef för Swecos arkitekter i Stockholm