Möjligheter som student

Att attrahera, utveckla och behålla de främsta talangerna är avgörande för Swecos långsiktiga framgång. Våra medarbetare går till arbetet varje dag, och var och en bidrar på sitt sätt med att forma morgondagens städer och samhällen. Som ung medarbetare på Sweco kommer du att få möjlighet att använda alla dina styrkor och att utveckla dem.

EXJOBB, PRAKTIK, TALANGPROGRAM, TRAINEE OCH SOMMARJOBB

Vi värderar och tar tillvara på de färska kunskaper du som nyutbildad kan bidra med. Tillsammans med dina kollegor får du ta dig an spännande utmaningar som väntar i många våra uppdrag. Hos oss får du möjligheter att arbeta i mångsidiga projekt, olika arbetsuppgifter och breda nätverk. Du får ansvara för egna uppdrag och får utrymme att ta egna initiativ. Och inte minst skräddarsy din framtida karriär.

 

Läs mer
/siteassets/karriar/exjobb570x380px.jpg
 • UTVECKLING

  På Sweco är din utveckling viktig. Det är något vi lägger stort fokus på och ser som en del i ditt arbete som konsult och något som alla får möjlighet till.  

 • SWECO TALENT COMMUNITY 

  Vill du hålla dig uppdaterad när Sweco besöker din skola eller när intressanta tips dyker upp riktat till dig som student? Registrera dig på Sweco talent community så får du mailutskick ungefär en gång i kvartalet med info från oss om när vi besöker arbetsmarknadsdagar eller arrangerar event relevanta för dig! 

 • KARRIÄR PÅ SWECO – SHAPE OUR TOMORROW

  På Sweco formar vi framtiden tillsammans med våra kunder. Här skapas bättre boenden, smartare sätt att resa, grönare städer och mer hållbara samhällen. Samtidigt formar vi vår egen framtid på en arbetsplats präglad av engagemang, expertis och nyfikenhet. 

  Läs gärna igenom vår broschyr för mer information. 

EXJOBB, PRAKTIK, TALANGPROGRAM, TRAINEE OCH SOMMARJOBB. Vi värderar och tar tillvara på de färska kunskaper du som nyutbildad kan bidra med.

Vanliga frågor

 • Hur ser Sweco på hållbarhet?
 • Var finns Sweco?
 • Hur ser utvecklingsvägarna ut på Sweco?
 • Hur ser Sweco på mångfald?
 • Hur hanterar vi ansökningar i linje med GDPR?
 • Hur många studenter anställer ni varje år?

Möt våra medarbetare

 • Från exjobb till specialist inom klimatanpassning

  Hur kan vi skydda och anpassa Sveriges kustsremsa inför kommande klimatförändringar? Intresset för just den frågan ledde miljökonsulten Sebastian Irminger Street till Sweco där han idag är en del av specialistgruppen Kust och Vattendrag.

  Hur hamnade du på Sweco?

  – Första gången jag på allvar kom i kontakt med Sweco var mot slutet av min specialisering, då jag precis hade läst en kurs om kusthydraulik på Lunds Tekniska högskola (LTH) och kände att detta var vad jag ville jobba med. Jag pratade med kursansvarig om vilka företag man kunde vända sig till och han tipsade mig om gruppen Kust och Vattendrag på Swecos kontor i Malmö. Ett sommarjobb ledde till ett exjobb som ledde till en anställning och sedan 2011 jobbar jag i specialistgruppen Kust och Vattendrag.

  Vad innebär rollen som miljökonsult inom ytvattenfrågor?

  – Ytvattenfrågan har blivit högaktuell efter flera kraftiga regn-, storm- och översvämningstillfällen som har lett till stora skadekostnader. Insikten om att vi måste anpassa våra samhällen för att möta ett förändrat klimat vinner framsteg på bred front.

  Att vara miljökonsult inom ytvatten innebär en möjlighet att vara med i ett förändringsarbete och bidra till en god samhällsutveckling där ytvattnet är en resurs snarare än en belastning. Det innebär också att anpassa våra städer till utmaningarna med kommande klimatförändringar.

  På vilket sätt kan du utvecklas på Sweco?

  – Jag arbetar i en utpräglad specialistgrupp och då är det naturligt att ligga i framkant kunskapsmässigt och aktivt bidra till att påverka samhällsutvecklingen. Detta ger möjligheter för mig som individ att utvecklas kunskapsmässigt. Dessutom finns det genom Swecos teknikområdesnätverk goda möjligheter att lära känna andra kollegor som jobbar med liknande frågeställningar.

  – Jag tror att det kommer variera beroende på var i landet vi tittar. Mellersta och norra Sverige har fortfarande så mycket landhöjning att stigande havsmedelnivåer inte kommer att vara ett allvarligt hot på länge. De har dessutom mestadels klippkust, så erosion är inget stort problem. Ser vi däremot till södra Sverige kommer skillnaden att vara tydligare. Jag tror att fler områden måste vallas in för att skyddas mot översvämning, men jag tror samtidigt att vi hittar sätt så att skydden i någon mån kan smälta in i den övriga stadsbilden. Jag tror också att hanteringen av dagvatten kommer att vara annorlunda, där vattnet kommer att vara mer synligt i stadsbilden istället för att vara nedgrävt i ett rör.

   

  /siteassets/karriar/medarbetare/sebastian-irminger-street.980x540pxjpg.jpg
  Fakta
  Namn
  Sebastian Irminger Street
  Ålder
  31
  Roll
  Uppdragsledare/specialist, Malmö
 • Ett år på Sweco

  Möjlighet till ansvar och stor utvecklingspotential lockade Victor Reinerstam och Tove Juhl Andersen att söka till Sweco. Nu beskriver de båda första året i sina nya roller som spännande och utmanande. Traineeprogrammet har gett dem båda en bra start som sedan har lett till en anställning på Sweco.

  Hur kommer det sig att ni sökte till Sweco? 

  – Det som lockade mig var arbetssättet där alla får ansvar, möjlighet till kundkontakt och den stora utvecklingspotentialen. Tack vare Swecos storlek och breda kompetens kan man vara delaktiga i varierande projekt. En annan faktor var traineeprogrammet, som är en chans att få en flygande start på karriären med både utbildningar och nätverkande, säger Victor Reinerstam.

  – För min del kom jag under min studietid i kontakt med Sweco på lunchföreläsningar och arbetsmarknadsdagar. Under min master eskalerade kontakten genom att jag kom med i Sweco Future Talents, ett studentprogram som Sweco höll i,  och jag skrev även mitt examenarbete här.  Jag fick då känslan av att det är en trevlig arbetsplats med möjligheter till utveckling. Sweco har stått ut jämfört med andra företag genom sitt gedigna arbete med hållbarhet vilket jag tycker är viktigt, säger Tove Juhl Andersen.

  Hur upplever ni att vara nya på Sweco och hur skulle ni beskriva det första året? 

  – Det har varit spännande och lärorikt. Jag arbetar i en grupp med många seniora konsulter och tack vare dem har jag kommit in i uppdrag direkt och lärt mig mycket. De är måna om att ta sig tid att dela med sig av sin kompetens och erfarenhet och det betyder mycket för mig som junior. Det gör också att jag vågar gå utanför min komfortzon och utmana mig själv. Genom dem, traineeprogrammet och Sweco ung har jag fått träffa många inspirerande kollegor och känner att jag har kommit in i en gemenskap, fortsätter Tove.

  – Jag håller med, det har varit oerhört spännande. Jag blev inkastad i ett projekt redan under min första dag och kom in i rollen fort tack vare chefer och kollegor. Därefter har jag arbetat i flera projekt och får hela tiden växande ansvar, säger Victor. Under det första året hade jag också traineeprogrammet som gav mig en bred bild av Swecos verksamhet och framför allt ett användbart kontaktnät

  Vad arbetar ni med idag?

  – Just nu arbetar jag i flera uppdrag, bland annat miljökonsekvensbeskrivningar i tillståndsansökningar för AstraZeneca och olika uppdrag som berör avfallsområdet. Jag försöker vara med i många uppdrag för att få en inblick i vilka områden Sweco jobbar inom och för att lära mig så mycket som möjligt, säger Tove.

  – Jag arbetar också med flera projekt samtidigt, i varierande storlek. Mina arbetsuppgifter varierar från att beräkna och utforma konstruktionen i byggnader till att skapa 3D-modeller och konstruktionsritningar. Just nu är jag beräkningsansvarig i flera spännande projekt åt Scania i Södertälje, säger Victor.

  /siteassets/karriar/medarbetare/victor-och-tove.jpg
  Fakta
  Namn
  Tove Juhl Andersen och Victor Reinerstam
  Ålder
  26 resp 28
  Roll
  Miljökonsult resp Konstruktör i Stockholm