0 av 0 för ""

Studentfrågor från eventet “Quiza med Sweco”

Här kommer en sammanfattning av frågor som vi tog emot från er studenter under det live-streamade luncheventet ”Quiza med Sweco”, den 30 september 2020. Frågorna har besvarats av konsulterna som medverkade under eventet. De pratade om sin vardag som konsulter, sin väg från studietiden och in på Sweco, samt hur de bidrar till hållbarhetsarbetet i sina roller idag.

Frågor och svar

1. I havet av konkurrens kan det just nu vara svårt att få anställning när andra mer erfarna är ute på arbetsmarknaden och fightas om samma tjänster. Vad är era tips för att en nyexad ingenjör ska bryta igenom till er?
Vår bransch inte lika påverkad som andra branscher, t.ex. besöksnäring och handel, och det råder fortsatt behov av nyutexaminerade, även behovet ser olika ut inom olika verksamhetsområden. Det finns flera vägar att börja arbeta på Sweco; våra jobbannonser, exjobb, samt att själv ta initiativ att komma och träffa oss och höra om utsikter för anställning, är några tips. Att komma som nyexad innebär att man bidrar med ett för oss oerhört värdefullt perspektiv – dvs det nya och fräscha. Många gånger uppskattar vi att man INTE redan kan.

2. Vilka är de största frågorna ni arbetar med just nu för att nå ert mål 2030?
Vi håller just nu på att kartlägga vårt klimatavtryck för att skapa en baseline och vrider samtidigt på alla stenar för att undersöka vart vi kan minimera utsläpp, exempelvis våra resor och vår konsumtion och vi försöker även påverka leverantörskedjor hos samarbetspartners som vi arbetar med, laboratorier, catering och caféverksamhet, för att nämna några. Vi har också börjat titta på det som INTE ingår i våra scope för Klimatpositivt 2030, dvs den påverkan som vi har i våra uppdrag, scope 4, där vi leder ett internationellt arbete under organisationen World Business Council for Sustainable Development där Sweco är medlemmar, för att förstå hur vi ska jobba strukturerat med klimat i våra uppdrag.

3. Skulle ni säga att de globala målen aktivt involveras i era projekt? Nämns de i alla era projekt exempelvis?
Vi arbetar aktivt med att inkludera hållbarhetsaspekter och tjänster i våra anbud och utmanar kunder att kravställa oss hårdare i upphandlingar. Som konsult så svarar vi mot vad beställare önskar handla upp och vi har goda möjligheter att påverka om vi ser att hållbarhetsprestandan kan höjas i våra uppdrag. Vidare så förhåller vi oss till miljöbalken i en stor andel projekt där hållbarhetsaspekter finns integrerade, val av bästa möjliga plats och teknik, är ett exempel. Vi har ca. 30.000 pågående projekt samtidigt och i alla dessa är det inte tillämpbart att inkludera hållbarhetsaspekter.

4. Skulle ni vilja ge exempel på vad för uppdrag ni har?
Det korta svaret är att vi arbetar med uppdrag inom samhällsutveckling, stadsutveckling och infrastrukturprojekt. Vi gör både små och stora projekt, såsom att designa säkra övergångar för möss vid en motorväg till utbyggnaden av nya tunnelbanan till Nacka och Söderort. Våra uppdrag sträcker sig från havets botten till stratosfären. Det är en enorm bredd och variation i våra ca. 30.000 pågående uppdrag

5. Kan ni ge ett exempel på direkt påverkan ni haft i hållbarhetsarbetet i något av de projekt ni varit med i?
Vi arbetar bl.a. med att säkra tillgång till rent vatten för morgondagens invånare, miljövänliga transportsystem för framtida resenärer, och planering av stadsdelar som möjliggör hållbara val för slutanvändaren. Vi rådger kommuner att inte bebygga mark med höga naturvärden och välja bästa möjliga plats med så låg omgivningspåverkan både för människa och miljö i tidiga utredningsskeden. I våra uppdrag har vi själva varit delaktiga till att minska utsläpp i storleksordningen 1000-tals ton, för att nämna ett mer konkret exempel.

6. Som en snart nyexaminerad civilingenjör, vad kan man förvänta sig ha för uppgifter som nyexad på Sweco? Har man valmöjlighet av vad/var man arbetar med, mjukvaror etc? Jobbar man på Swecos kontor eller ute på företag?
Det kan variera stort beroende på vart man hamnar. Vi ser gärna att man får chansen att prova på flera olika typer av projekt och varje år har vi medarbetarsamtal som bl.a. innefattar inom vilket område konsulten önskar utveckla sig och fördjupa sig inom. I de få fall medarbetare känner att de inte får jobba med det de helst vill jobba med, så ser vi i första hand över möjligheter till att byta grupp inom företaget för att komma närmare den typen av uppdrag man helst vill jobba med.

7. Hur är utvecklingspotentialen på Sweco enligt er?
Varje år har vi ett längre medarbetarsamtal där konsultens utveckling följs och där man delger vilka mål man vill utvecklas mot, t.ex. om man vill bli specialist inom något eller om man vill leda andra i uppdrag eller i en ledarposition som chef. Medarbetarsamtalet följs också upp med 4-6 veckors intervall i kortare samtal. Vi arbetar väldigt aktivt för att säkerställa succesion och kompetensförsörjning genom utveckling av medaretare och investerar i individen genom olika utbildningsinsatser, ledarskaps- och talangprogram.

8. Hur viktigt är det med just civilingenjörsexamen. Funderar på att börja jobba efter kandidaten och är väldigt intresserad av Sweco!
Vilken utbildningsnivå som efterfrågas beror på tjänsten, men vi rekryterar både civilingenjörer, högskoleingenjörer och YH-utbildade till Sweco.

9.Har ni ett traineeprogram?
Sweco har haft ett traineeprogram under drygt 10 år, för tillfället är programmet pausat.

10. Jag tycker Sweco verkar som ett väldigt intressant företag men jag har uppfattningen om att ni arbetar mest med bygg- eller infraprojekt. Jag studerar till civilingenjör i IT, vad finns det för möjligheter för mig hos er?
Vi har en bredd av verksamhetsområden på Sweco, bl.a ett verksamhetsområde som vi kallar för IT för samhällsutveckling, läs gärna mer om verksamheten på vår hemsida.

Quiza med Sweco – se studenteventet i efterhand