Utveckling

På Sweco är din utveckling viktig. Det är något vi lägger stort fokus på och ser som en del i ditt arbete som konsult och något som alla får möjlighet till.  Att arbeta i spännande uppdrag är det bästa och mest utmanande sättet att utvecklas tycker våra medarbetare. Det är tillsammans med våra kunder som den dagliga utvecklingen sker. Vi erbjuder utbildning från första arbetsdagen genom Sweco Academy och genom stöd av erfarna nedarbetare. De huvudsakliga karriärvägarna på Sweco är linjechef, specialist eller projekt-/uppdragsledare.

  • Linjechef
    Du får leda och utveckla såväl medarbetare som vår verksamhet. Dessutom blir du både personal- och resultatansvarig.
  • Specialist
    Som specialist blir du expert inom ditt verksamhetsområde.
  • Uppdragsledare
    Du får leda uppdrag och medarbetare samt ansvara för tidsplan, leverans, ekonomi och kvalitet.