0 av 0 för ""

Varför Sweco?

Vi strävar efter att tiden på Sweco ska vara den bästa i ditt arbetsliv. Nedan har vi beskrivit vilka värderingar som förenar oss som jobbar på Sweco och några grundstenar för vår verksamhet. Hur väl stämmer de in på dig?

Vi värderar öppenhet och jämställdhet

Vi är öppna för olika synsätt och idéer, traditioner och metoder. Du, dina tankar och det du gör är viktigt för oss eftersom mångfald berikar och skapar grund för utveckling och innovation inom såväl teknik och design som processer och relationer. För oss är det också en självklarhet med att jobba med jämställdhet. Därför är vi glada över att vara med på Allbrights gröna lista över jämställda företag 2023. Den gröna listan omfattar börsnoterade bolag i Sverige som har en jämn könsfördelning på styrelse- och ledningsnivå. I Sweco Sverige är vi också stolta över att könsfördelningen går igen på alla ledningsnivåer i företaget. Vi har dessutom, tillsammans med vår samarbetspartner Heartpace, i vår årliga lönekartläggning fastställt att vi har helt jämställda löner. Sweco Sveriges Equal Pay Index är 100%.

Sweco värdesätter mångfald i alla former

– På Sweco värdesätter vi mångfald i alla former, oavsett om det rör sig om sexuell läggning, identitet eller etnicitet. När vi utformar framtidens hållbara städer och samhällen behöver vi medarbetare med olika perspektiv och erfarenheter, för det är bara så vi kan skapa inkluderande miljöer som passar alla. Dessutom är det våra olikheter som gör att arbetsmiljön på Sweco är så kreativ och inspirerande. Vårt mål är att alla medarbetare på Sweco ska kunna vara sitt bästa jag på jobbet, och därför arbetar vi ständigt för att skapa en inkluderande kommunikation och en arbetsmiljö som välkomnar alla, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd på Sweco Sverige.

Tillsammans är vi starka

Styrkan ligger i dig som individ och Sweco som organisation. Att samarbeta är inte bara lärorikt och roligt, det gör också att vi bättre sätter oss in i projekt och hittar smartare lösningar för framtidens hållbara samhällen. Vår kreativitet, vår breda kompetens och vår samarbetsförmåga gör oss starka.

Utvecklas tillsammans med kollegorna

Oavsett om du är ny i rollen eller erfaren konsult ansvarar du för affären och för att bidra med lösningar som skapar trygghet och utveckling. Vad ansvaret innebär varierar självklart beroende på tid, utmaning och uppdrag. Men du står inte ensam. På Sweco värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett gott ledarskap som stöttar din utveckling.

Hållbarhet i fokus

Sweco har länge arbetat med frågor som handlar om hur samhället kan bli mer hållbart. Som samhällsbyggare har vi stora möjligheter att påverka framtiden. Hållbarhet handlar också om att måna om oss själva. Mår du bra och har balans i livet klarar du av dina uppgifter på ett bättre sätt.

Intresserad av att jobba på Sweco?

Om du är nyfiken, ansvarstagande och engagerad är karriärs- och utvecklingsmöjligheterna många. Genom att dela kunskap, bygga relationer och tänka nytt tillsammans med kollegor och kunder i spännande uppdrag växer du som individ och kan anta nya roller på Sweco.