• Tillsammans gör vi skillnad

Sweco utformar morgondagens hållbara samhällen och städer, men vi är inte ensamma. Allt det vi gör bygger på goda samarbeten. Utan våra kunder är vi inget och det är tillsammans med dem som vi kan göra skillnad.

Här vill vi lyfta några av alla de samarbeten som gör att 1+1 blir 3. Resultatet blir hållbara och smarta lösningar som gör livet säkrare, enklare och bättre. Oavsett om det handlar om en hasselmusbro över en motorväg eller en ny tunnelbana i Stockholm.

Tillsammans gör vi skillnad! 

SAMARBETE OCH EXPERTIS I FOKUS NÄR UDDEVALLA UTREDER ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Uddevalla har under flera års tid haft problem med översvämningar kring Bäveån till följd av stigande havsnivåer och skyfall. För att framtidssäkra staden och rädda de attraktiva miljöerna längs vattnet har man nu utrett hur en kajpromenad med översvämningsskydd kan byggas, ett arbete som har innehållit en rad utmaningar.

Läs mer
/siteassets/nyheter/2020/10-oktober/uddevalla-oversvammat480x270.jpg
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/sabo_lamell480x270.jpg

KLIMATSMARTA TRÄHUS ATT RÄKNA MED I FRAMTIDENS HÅLLBARA STAD

När Sveriges Allmännytta utlyste sin upphandling av ett nytt ramavtal för byggnation av flerbostadshus var Lindbäcks ett av de byggbolag som valdes ut till nästa skede. Vi träffade Lindbäcks Ellen Bäckman och Annica Lindbäck för att höra hur de tillsammans med Anna Joelsson på Sweco kunde utföra de klimatberäkningar som krävdes och stå som vinnare i upphandlingen.

Läs mer

GEOTEKNISKA UTMANINGAR NÄR EN AV EUROPAS MEST HÅLLBARA STADSDELAR PLANERAS I GÄVLE

Omvandlingen av området Näringen till en blandad stadsdel med 6000 nya bostäder, arbetsplatser och service, är en del av regeringens satsningar på hållbara städer och kommer bli en av Gävles största stadsomvandlingar genom tiderna. Sweco har i nära samarbete med Gävle kommun arbetat med den geotekniska utvärderingen av platsen.

Läs mer
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/naringen480x270w.jpg
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/elbuss_rod_480x270.jpg

Alla stenar vänds när Stockholm får elbussar

Det är lätt att tro att elbussar är något som bara kan köpas in till en stad och börja användas, men verkligheten är väldigt mycket mer komplex. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har utrett elbussfrågan i två år innan det nu blivit dags att börja elektrifiera i stor skala. Vi träffade trafikförvaltningens Anna Telestam Forsmark och Swecos energisystemkonsult Maria Xylia för att höra mer om hur de arbetar med elektrifiering av busstrafiken.

Läs mer

Samverkan och gemensamma mål bakom den optimala konceptförskolan

När ett projekt ska pågå under flera år gäller det att ha en samarbetspartner som har samma mål och värderingar. Skanskas Klas Heed och Swecos Daniel Axelsson utmanade varandra att prestera på högsta nivå när de tog fram kostnadseffektiva konceptförskolor med barnens perspektiv i centrum.

Läs mer
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/forskolor480x270.jpg
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/gruva_480x270.jpg

Övergivna gruvor kan bli hållbara energilager

Storskalig och väderoberoende energliagring är en viktig pusselbit när det gäller att skapa en fossilfri framtid. Sweco har anlitats av Pumped Hydro Storage för att studera intäktsmöjligheterna för ett pumpvattenkraftverk i en övergiven gruva. 

Läs mer

Kontaktansvariga för uppdragen

 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Xylia
  Energisystemkonsult
  +46 760693452
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Holtz
  Energimarknadskonsult
  +46 703824922
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daniel
  Axelsson
  uppdragsledare, arkitektur
  +46 768154007
  Fxvpxn r-cbfg