• Tillsammans gör vi skillnad

Sweco utformar morgondagens hållbara samhällen och städer, men vi är inte ensamma. Allt det vi gör bygger på goda samarbeten. Utan våra kunder är vi inget och det är tillsammans med dem som vi kan göra skillnad.

Här vill vi lyfta några av alla de samarbeten som gör att 1+1 blir 3. Resultatet blir hållbara och smarta lösningar som gör livet säkrare, enklare och bättre. Oavsett om det handlar om en hasselmusbro över en motorväg eller en ny tunnelbana i Stockholm.

Tillsammans gör vi skillnad! 

Övergivna gruvor kan bli hållbara energilager

Storskalig och väderoberoende energliagring är en viktig pusselbit när det gäller att skapa en fossilfri framtid. Sweco har anlitats av Pumped Hydro Storage för att studera intäktsmöjligheterna för ett pumpvattenkraftverk i en övergiven gruva. 

Läs mer
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/gruva_480x270.jpg
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/elbuss_rod_480x270.jpg

Alla stenar vänds när Stockholm får elbussar

Det är lätt att tro att elbussar är något som bara kan köpas in till en stad och börja användas, men verkligheten är väldigt mycket mer komplex. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har utrett elbussfrågan i två år innan det nu blivit dags att börja elektrifiera i stor skala. Vi träffade trafikförvaltningens Anna Telestam Forsmark och Swecos energisystemkonsult Maria Xylia för att höra mer om hur de arbetar med elektrifiering av busstrafiken.

Läs mer

Samverkan och gemensamma mål bakom den optimala konceptförskolan

När ett projekt ska pågå under flera år gäller det att ha en samarbetspartner som har samma mål och värderingar. Skanskas Klas Heed och Swecos Daniel Axelsson utmanade varandra att prestera på högsta nivå när de tog fram kostnadseffektiva konceptförskolor med barnens perspektiv i centrum.

Läs mer
/siteassets/kampanj/tillsammans-gor-vi-skilland/forskolor480x270.jpg

Kontaktansvariga för uppdragen

 • Nadja
  Golubic
  Regionchef, byggkonstruktion, fysiskt skydd
  +46 702259432
  Fxvpxn r-cbfg
 • Maria
  Xylia
  Energisystemkonsult
  +46 760693452
  Fxvpxn r-cbfg
 • Christian
  Holtz
  Energimarknadskonsult
  +46 703824922
  Fxvpxn r-cbfg
 • Daniel
  Axelsson
  uppdragsledare, arkitektur
  +46 768154007
  Fxvpxn r-cbfg