Börsinformation

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844

Påverkan av Covid-19 och vidtagna åtgärder

06 april 2020
Sweco har en fortsatt stark finansiell position och en projektportfölj som är relativt opåverkad av Covid-19. Men som ett resultat av minskad efterfrågan inom vissa specifika segment genomför företaget nu ett antal nödvändiga åtgärder. 

Swecos årsredovisning för 2019

02 april 2020

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 mars 2020

Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

12 mars 2020

Bokslutskommuniké 2019 Sweco AB (publ)

12 februari 2020
Stabilt kvartal avslutar bästa året hittills

Delårsrapport januari – september 2019 Sweco AB (PUBL)

25 oktober 2019
Fortsatt lönsam tillväxt

Delårsrapport januari – juni 2019 Sweco AB (PUBL)

16 juli 2019
Fortsatt positiv utveckling

Tillförordnad finansdirektör utsedd

05 juni 2019
Christel Retzlaff, nuvarande chefscontroller, har utsetts till tillförordnad finansdirektör under perioden 20 juni till 16 oktober.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 maj 2019

Delårsrapport januari – mars 2019 Sweco AB (PUBL)

10 maj 2019
Det bästa kvartalet hittills