Börsinformation

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844

Nedskrivning till följd av genomlysning av projektportfölj i Sweco Tyskland

21 december 2020
Sweco tillkännager en nedskrivning av rörelsekapital på 290 miljoner kronor efter avslutad granskning av den tyska projektportföljen.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

30 november 2020

Genomförande av aktiesplit i Sweco AB (publ)

05 november 2020

Delårsrapport januari – september 2020 Sweco AB (publ)

04 november 2020
Fortsatt stabilt resultat

Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma

22 oktober 2020

Kallelse till extrastämma i Sweco AB (publ)

18 september 2020

Sweco ABs (publ) styrelse föreslår en ytterligare vinstutdelning om 3,10 SEK per aktie

16 september 2020

Delårsrapport januari – juni 2020 Sweco AB (PUBL)

16 juli 2020
Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid

Delårsrapport januari – mars 2020 Sweco AB (PUBL)

15 maj 2020
Stark inledning på året – men osäkra tider väntar

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

23 april 2020