Börsinformation

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 mars 2021

Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020

30 mars 2021

Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

17 mars 2021

Bokslutskommuniké 2020 Sweco AB (PUBL)

11 februari 2021
Ett utmanande slut på ett starkt år.

Nedskrivning till följd av genomlysning av projektportfölj i Sweco Tyskland

21 december 2020
Sweco tillkännager en nedskrivning av rörelsekapital på 290 miljoner kronor efter avslutad granskning av den tyska projektportföljen.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

30 november 2020

Genomförande av aktiesplit i Sweco AB (publ)

05 november 2020

Delårsrapport januari – september 2020 Sweco AB (publ)

04 november 2020
Fortsatt stabilt resultat

Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma

22 oktober 2020

Kallelse till extrastämma i Sweco AB (publ)

18 september 2020