Börsinformation

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844

Kallelse till extrastämma i Sweco AB (publ)

18 september 2020

Sweco ABs (publ) styrelse föreslår en ytterligare vinstutdelning om 3,10 SEK per aktie

16 september 2020

Delårsrapport januari – juni 2020 Sweco AB (PUBL)

16 juli 2020
Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid

Delårsrapport januari – mars 2020 Sweco AB (PUBL)

15 maj 2020
Stark inledning på året – men osäkra tider väntar

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

23 april 2020

Swecos styrelse reviderar sitt utdelningsförslag

21 april 2020
Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att revidera det tidigare utdelningsförslaget. Ny föreslagen utdelning är 3,10 SEK per aktie. 

Påverkan av Covid-19 och vidtagna åtgärder

06 april 2020
Sweco har en fortsatt stark finansiell position och en projektportfölj som är relativt opåverkad av Covid-19. Men som ett resultat av minskad efterfrågan inom vissa specifika segment genomför företaget nu ett antal nödvändiga åtgärder. 

Swecos årsredovisning för 2019

02 april 2020

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 mars 2020

Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

12 mars 2020