Sweco i Almedalen 2017

Sweco var på plats under årets Almedalsvecka för att lyfta fram och diskutera aktuella frågor inom samhällsutveckling. Under veckan arrangerade vi flera seminarier som du kan se här i efterhand.

TA DEL AV VÅRA SEMINARIER HÄR:

5 juli: Agenda 2030 - hur långt har Sverige kommit?
Nästan två år har gått sedan vi antog de globala målen för hållbar utveckling och lovade att agera. Sweco har kartlagt hur långt kommuner och näringsliv kommit i Agenda 2030-arbetet och bjuder på inspiration och handfasta tips för att lyckas i arbetet. Kom och inspireras av de som kommit längst. Se seminariet här.  
Ta del av undersökningen 

5 juli: Miljonklipp vid klimatanpassning
Klimatanpassning av samhället mot översvämningar är kostsamt men låta bli är dyrare. Försäkringsbolag rapporterar årligen in översvämningsskador för flera hundra miljoner kronor. Vi delar med oss av beslutsstödsanalyser vid klimatanpassning och hur stora samhällsekonomiska vinster kan göras. Se del av seminariet här. 

4 juli: Hållbarhet och dess betydelse för utveckling och attraktionskraft.
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet utgör fokus när trender och utvecklingsmönster i Sveriges kommuner och regioner presenteras i skriften Sveriges Nya Geografi. Se seminariet här.

4 juli: Digitalisering – behöver vi omdefiniera arkitektens yrkesroll?
Hur behöver vi som arkitekter agera för att behålla kontrollen över våra processer i det digitale skifte som pågår? Se seminariet här.

4 juli: Innovativt flerfamiljshus i trä – när bostaden ger tillbaka mer än den tar.
Mänskligheten måste hjälpas åt för att uppnå våra globala klimatmål. Genom att bygga bostäder som i material, utförande och förvaltning ger mer tillbaka än vad de tar kan vi inom byggbranschen bidra till målen. Se seminariet här.

3 juli: Cirkulärekonomi inom arkitektur - och byggsektorn, när händer det?
Mänskligheten står inför en stor samhällsomvandling driven av klimatanpassningar. Nuvarande linjeekonomi, producera - konsumera - släng är ohållbar och cirkulär ekonomi måste bli den nya normen inom samhällsbyggnadssektorn, men hur går vi från ord till handling? Se seminariet här.

Vid frågor kontakta: Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 010-4845404, hanna.haeggstrom@sweco.se

Sweco på Facebook   @swecosweden på Instagram  Sweco på LinkedIn  @swecoSweden på Twitter 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.