Kalender

/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/gbg770.jpg

LARV - Luleå - Arbetsmarknadsdag

22 januari 2020 - 22 januari 2020
LARV är Teknologkårens årliga arbetsmarknadsvecka vid Luleå tekniska universitet.

Fusion Event

22 januari 2020 - 22 januari 2020
Jenny Carlstedt och Henrik Hallberg från Sweco håller föredrag om Smarta städer och AI på Fusion Point Göteborg.
/siteassets/nyheter/2019/10-oktober/sng-bild770x380w.jpg

WEBBINARIUM OM SVERIGES NYA GEOGRAFI PÅ TEMAT ATTRAKTIVA KOMMUNER

22 januari 2020
Välkommen till en webbsändning om rapporten Sveriges nya geografi. Temat för årets publikation är attraktivitet. Kommunernas förutsättningar att vara attraktiva kommer belysas utifrån ett boende-, besöks- och näringslivsperspektiv.

Inspiration om Digitala Tvillingar

23 januari 2020
Den 23 januari anordnar Mittuniversitetet en inspirationsdag om digitala tvillingar. Jenny Carlstedt, Sweco, pratar om Stadens digitala tvilling.
/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/lava770.jpg

UNIADEN - UMEÅ - ARBETSMARKNADSDAG

28 januari 2020
UNIADEN är Umeå Universitets årliga arbetsmarknadsmässa. Sweco är på plats och vi ser fram emot att träffa dig som vill utforma framtidens samhällen och städer tillsammans med oss. Vi berättar gärna om våra spännande projekt och karriärmöjligheter och svarar på frågor om hur du kan söka jobb, exjobb, eller delta i några av våra andra studentinitiativ.
/siteassets/nyheter/kalender/2020/arsredovisningen_2017_illustration_amanda_wahlen_770x380.jpg

FN:s barnkonvention blir lag 2020 – är vi beredda?

29 januari 2020 - 29 januari 2020
Med anledning av att FN:s barnkonvention trädde i kraft som svensk lag den 1 januari 2020 bjuder vi in till en dialog hur detta kan påverka samhällsplaneringsprocessen och dess aktörer.
/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/gbg770.jpg

CHARM - Göteborg - Arbetsmarknadsdag

05 februari 2020
CHARM är Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsmässa som arrangeras årligen. Sweco är på plats och vi ser fram emot att träffa dig som vill utforma framtidens samhällen och städer tillsammans med oss. Vi berättar gärna om våra spännande projekt och karriärmöjligheter och svarar på frågor om hur du kan söka jobb, exjobb, eller delta i några av våra andra studentinitiativ.
/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/gbg770.jpg

Larm - Linköping - Arbetsmarknadsdag

11 februari 2020
LARM är Linköpings Teknologers Arbetsmarknadsdagar. Sweco är på plats och vi ser fram emot att träffa dig som vill utforma framtidens samhällen och städer tillsammans med oss. Vi berättar gärna om våra spännande projekt och karriärmöjligheter och svarar på frågor om hur du kan söka jobb, exjobb, eller delta i några av våra andra studentinitiativ.
/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/lava770.jpg

Branschdagen - Lund - Arbetsmarknadsdag

11 februari 2020
Branschdagen är V-sektionens vid Lunds Tekniska Högskola arbetsmarknadsmässa. Sweco är på plats och vi ser fram emot att träffa dig som vill utforma framtidens samhällen och städer tillsammans med oss. Vi berättar gärna om våra spännande projekt och karriärmöjligheter och svarar på frågor om hur du kan söka jobb, exjobb, eller delta i några av våra andra studentinitiativ.
/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/gbg770.jpg

Lava - Stockholm - Arbetsmarknadsdag

13 februari 2020
Lava är Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag på KTH. Sweco är på plats och vi ser fram emot att träffa dig som vill utforma framtidens samhällen och städer tillsammans med oss. Vi berättar gärna om våra spännande projekt och karriärmöjligheter och svarar på frågor om hur du kan söka jobb, exjobb, eller delta i några av våra andra studentinitiativ.
/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/lava770.jpg

HotSpot - Karlstad - Arbetsmarknadsdag

13 februari 2020
Hotspot är Karlstads universitets årliga arbetsmarknadsdag. Sweco är på plats och vi ser fram emot att träffa dig som vill utforma framtidens samhällen och städer tillsammans med oss. Vi berättar gärna om våra spännande projekt och karriärmöjligheter och svarar på frågor om hur du kan söka jobb, exjobb, eller delta i några av våra andra studentinitiativ.
/siteassets/karriar/rekryt-host-2019/lava770.jpg

MässING - Helsingborg - Arbetsmarknadsdag

26 februari 2020 - 27 februari 2020
MässING är en arbetsmarknadsmässa som riktar sig till de 650st högskoleingenjörsstudenterna på LTH Campus Helsingborg. Sweco är på plats och vi ser fram emot att träffa dig som vill utforma framtidens samhällen och städer tillsammans med oss. Vi berättar gärna om våra spännande projekt och karriärmöjligheter och svarar på frågor om hur du kan söka jobb, exjobb, eller delta i några av våra andra studentinitiativ.
/siteassets/nyheter/2019/12-december/elaret_770x380.jpg

Jobbar du i energibranschen och har särskilt intresse för elnät?

04 mars 2020 - 04 mars 2020
För att klara målen om en fossilfri fordonsflotta 2030, 100 procent förnybar el och nettonoll i klimatpåverkan till 2045 krävs en massiv omställning där elbolagen står i centrum.
/siteassets/vart-erbjudande/i-fokus/klimat/klimat770x380.jpg

SIS Kvalitets- och Miljödag 2020

18 mars 2020 - 18 mars 2020
Årets tema: Hållbarhet som förändringskraft

GISS AW med tema FME

19 mars 2020 - 19 mars 2020
Föreningen för geografisk informationssamverkan i Stockholms län, GISS, bjuder in till AW med temat FME.
/siteassets/nyheter/kalender/2019/qgis_770.png

QGIS Användarträff och Årsmöte

29 april 2020 - 30 april 2020
Välkommen till QGIS Användarträff och Årsmöte!