Vattendagarna 2017 i Halmstad

Vattendagarna 2017 i Halmstad

14 november 2017 - 16 november 2017
Hur kan vi skapa en fungerande grön och blå infrastruktur för den biologiska mångfalden och samtidigt förbättra ekosystemtjänsternas funktion? Frågan diskuteras under Vattendagarna i Halmstad när Sveriges mest framstående experter och beslutsfattare inom vattenmiljöområdet träffas.

Arbetet med att förvalta och vårda våra vatten är inne i en dynamisk fas. Vi står inför många utmaningar och det finns ett stort behov av åtgärder för att förbättra vattnens status. Samtidigt har vi aldrig haft så mycket kunskap om våra vattenmiljöer eller tillgång till så stor verktygslåda för att förbättra förutsättningarna och vända utvecklingen för våra akvatiska ekosystem.

Sweco deltar med monter och som talare.

Mötet arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och Hushållningssällskapet i Halland. 

Datum: 14-16 november

Plats: Halmstad Teater, Fredsgatan 5 i Halmstad

Information och anmälan

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.