Träffa Sweco i Almedalen

/siteassets/nyheter/2017/05_maj/almedalen_solnedgang770x380.jpg

Träffa Sweco i Almedalen

1 juli 2018 - 8 juli 2018
Under Almedalsveckan finns Sweco på plats och du har möjlighet att träffa och lyssna till ett flertal av våra experter. Vi arrangerar och deltar i seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal.

SEMINARIER SWECO ARRANGERAR

Hur får vi plats med fysisk aktivitet och rörelse i den täta staden?
Den snabba urbaniseringens har konsekvenser. I Sverige har vi varit dåliga på att bygga för rörelse. Sätt fokus på att utveckla anläggningar och spontanaktivitetsytor för ett tillgängligt och hållbart samhälle.Vi måste utveckla och använda våra städer på ett mer kreativt sätt!
Dag: 2 juli, kl. 11.00-12.00
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A

Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar
Utsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll. Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas?
Dag: 2 juli, kl. 11.15-12.15
Plats: Energihuset, Mellangatan 9

Framtidens gränslösa stad – Kan vi skapa sammanhängande städer genom nya infrastrukturlösningar?
I ett antal stadsvisioner, med utgångspunkt i Malmö/ Lundregionen, utforskas hur man kan knyta ihop våra städer bättre genom nytänkande förtätning. Vilka hinder, ekonomiska eller politiska, finns som försvårar att bygga städer utan barriärer?
Dag: 2 juli, kl. 14.00-15.00 
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16 A

Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan. Hur skapar vi säkra och öppna samhällen?
Säkerhet har blivit ett av de viktigaste kriterierna när vi planerar framtidens samhällen. Klimatförändringar, terrorism och trafik ställer nya krav som vi behöver ta hänsyn till. Hur skapar vi en säker men också öppen och tillgänglig stad?
Dag: 3 juli, kl. 09.00-09.45
Plats: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14 

Urbaniseringen ändrar förutsättningarna för hållbarhet i stad och landsbygd
Tillväxt och urbanisering ökar olikheterna i förutsättningar ytterligare mellan stad och landsbygd. Trots detta har alla kommuner, oavsett storlek, samma uppdrag gentemot sina invånare - att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster i form av rent dricksvatten och rening av avloppsvatten.
Dag: 3 juli, kl. 11.00-12.00
Plats: Mellangatan 1 

Så här fungerar aktuell samhällsutveckling och omställningsförmåga
Arrangör: Arena för Tillväxt, Sweco
Dag: 3 juli, kl. 12.15-13.30
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Är bevarande en förutsättning i en cirkulär ekonomi?
Ett hållbart samhälle tycks utgå ifrån en tom yta som ska utvecklas, byggas nytt. Men utvecklingen sker i centrala miljöer genom förtätning och ombyggnad. Och det är här de allra största förlusterna av kulturvärden görs. Hur kan vi redan idag försvara befintliga värden för framtiden?
Dag: 3 juli, kl. 13.00-13.50
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16 A

Hur ska framtidens stad klara den ökande e-handeln?
E-handeln ökar kraftigt och de som växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder. Men våra städer är inte rustade för köpbeteendet. Det blev tydligt julen 2017 då logistiksystemen sattes på hårda prov.
Dag: 3 juli, kl. 15.00-15.45
Plats: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14

SEMINARIER SWECO DELTAR I

Hur skapas en hållbar stadsdel?
Arrangör:
Business Arena
Dag:
2 juli, kl. 09.00-09.30
Plats:
Supper, Strandgatan 9

Export av den smarta staden
Arrangör:
Industrin tar matchen, Teknikföretagen
Dag:
2 juli, kl. 10.15-10.50
Plats:
S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Kräver öppna geodata nya former för dialog mellan producenter och användare?
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet
Dag: 2 juli, kl. 11.00-11.45
Plats: Ocean Surveyor, fartyg

Är lärareffekten Sveriges räddning?
Arrangör: Lärarförbunder
Dag: 2 juli, kl. 11.00-12.15
Plats: Strandgatan 19 

Kommunikationsutmaning – hur kommunicerar vi samhällsnytta?
Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen
Dag: 2 juli, kl. 13.00-13.45
Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Samhällsnytta genom autonoma fordon i framtidens städer – vilka förutsättningar behövs?
Arrangör: Keolis
Dag: 2 juli, kl. 14.00-14.45
Plats: Donners plats 6

Hur skapar vi tusen bra skolor på tio år?
Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Swecos arkitekter, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola
Dag: 2 juli, 14.30-16.30
Plats: Hansplatsen, tält C 

Många nya skolor ska byggas – hur kan kommunerna planera rätt och smart?
Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Swecos arkitekter, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola
Dag: 2 juli, kl. 14.30-15.00
Plats: Hansplatsen, tält C

Börja i rätt ände – hur kan kommunens planprocess bidra till livslångt lärande?
Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Swecos arkitekter, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola
Dag: 2 juli, kl. 15.00-15.20
Plats: Hansaplatsen, tält C

Länge leve den modige upphandlaren!
Arrangör: Opinion Bygga Skola, Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen, Forum Bygga Skola
Dag: 2 juli, kl. 15.20-15.50
Plats: Hansaplatsen, tält C

Välkommen till Uppholm? Vad händer när vi bygger ihop städerna?
Arrangör: Uppsala kommun  
Dag: 3 juli, kl. 09.00-09.45
Plats: Donners plats 6

Barnens vardag – hur ser våra framtida skolor ut?
Arrangör: Business Arena
Dag: 3 juli, kl. 11.15-11.45
Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9

Byggkris nu igen?
Arrangör: Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott och Stadsbyggnadsbenchen
Dag: 3 juli, kl. 14.30-15.30
Plats: Byggarnas hus, Bremergränd 4

Så bygger vi bättre, tryggare och för mer sammanhållning
Arrangör: Skanska
Dag: 4 juli, kl. 09.30-10.30
Plats: Rostockergränd 4

Svensk drivmedelspolitik – på rätt eller fel väg?
Arrangör: Preem, Lantmännen
Dag: 4 juli, kl. 10.00-11.00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Innovation i samhällets tjänst
Arrangör: Microsoft AB
Dag: 4 juli, kl. 13.30-14.15
Plats: Södra kyrkogatan 3

Den sista metern för e-handeln
Arrangör: Business Arena
Dag: 4 juli, kl. 14.30-15.00
Plats: Supper, Strandgatan 9

Nya Stockholms City – till vilken nytta?
Arrangör: Business Arena
Dag: 4 juli, 15.15-15.45
Plats: Supper, Strandgatan 9

Hur får vi fler tjejer till teknikens värld?
Arrangör: Microsoft
Dag: 5 juli, kl. 09.30-10.15
Plats: Södra kyrkogatan 3

Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region?
Arrangör: Mistra Urban Futures, en del av Västsvenska Arenan
Dag: 5 juli, kl. 10.30-11.30
Plats: Strandvägen, H553

Mobilitet med medborgarfokus för en hållbar kollektivtrafik
Arrangör: Business Arena
Dag: 5 juli, kl. 15.15-15.45
Plats: Supper, Strandgatan 9

Ger 100 extra miljarder i nationell plan mer infrastruktur?
Arrangör: Infram
Dag: 5 juli, kl. 15.15-15.45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

 

LÄS MER OM SWECOS DELTAGANDE I ALMEDALEN HÄR