WEBBINARIUM OM SVERIGES NYA GEOGRAFI PÅ TEMAT ATTRAKTIVA KOMMUNER

/siteassets/nyheter/2019/10-oktober/sng-bild770x380w.jpg

WEBBINARIUM OM SVERIGES NYA GEOGRAFI PÅ TEMAT ATTRAKTIVA KOMMUNER

22 januari 2020
Välkommen till en webbsändning om rapporten Sveriges nya geografi. Temat för årets publikation är attraktivitet. Kommunernas förutsättningar att vara attraktiva kommer belysas utifrån ett boende-, besöks- och näringslivsperspektiv.

Publikationen Sveriges nya geografi utkommer årligen med olika teman. Rapporten kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner och regioner i form av lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys. Efter ett långt samarbete med Arena för tillväxt ger Sweco från och med 2019 ut rapporten i egen regi.

Anmäl dig till webbsändningen för att ta del av presentation och diskussion av årets rapport.

Läs mer on Sveriges nya geografi och ta del av rapporten här

DATUM OCH TID
Onsdag 22 januari 2020, kl. 11.30–12.30.

ANMÄLAN
Anmäl dig, och gärna en kollega, till pernilla.melin@sweco.se. Skriv namn och företag.