Kommunkvarten - Handlingsplan Agenda 2030

/siteassets/nyheter/kalender/2020/kommunkvarten_kalender_770.jpg

Kommunkvarten - Handlingsplan Agenda 2030

4 december 2020 - 4 december 2020
4 december, kl 11:15-11:30. Många kommuner och regioner står inför stora utmaningar kopplade till Agenda 2030 och de globala målen. Genom att ta fram en handlingsplan får kommunen eller regionen hjälp med hur arbetet med Agenda 2030 och de globala målen kan förankras och inkluderas i kommunens befintliga verksamheter. Under den här kommunkvarten kommer vi att diskutera vikten av att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030.

Välkommen att lyssna in! Länk till Teams

Kommunkvarten – Swecos lunchwebinar som vänder sig till dig som arbetar på kommunen eller är intresserad av utmaningarna och möjligheterna inom den kommunala verksamheten. Under en kvart varje fredag har du möjligheten att lyssna till en av våra experter som fördjupar sig i ett ämne, presenterar en lösning eller intervjuar någon kring ett ämne som är aktuellt eller relevant för oss inom samhällsbyggnadssektorn.

OBS! Om din organisation inte tillåter Teams, testa att lyssna in via din webbrowser, följ instruktionerna här: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-meeting-without-a-teams-account-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508