Kommunkvarten - Kultur och litteratur som verktyg för integration: erfarenheter från kommunalt arbete

/siteassets/nyheter/kalender/2020/kommunkvarten_kalender_770.jpg

Kommunkvarten - Kultur och litteratur som verktyg för integration: erfarenheter från kommunalt arbete

27 november 2020 - 27 november 2020
27 november, kl 11:15-11:30. Kulturen har alltid varit en såväl ombestridd som central del av samhällsutvecklingen. Den har ett eget omätbart värde och samtidigt många mervärden i att den kan stärka folkhälsa, demokratiutveckling och attraktivitet på en plats, liksom skapa mötesplatser och främja integration.

Shimeng Zhou och Petra Bäckman, samhällsanalytiker på Sweco, har sedan 2017 följeforskat flera kultur- och integrationssatsningar i Katrineholms kommun, däribland projektet ”KVISK” (Kreativa Vägar till Integration och Sysselsättning genom Kultur), ett projekt som arbetade med att stötta nyanlända kulturarbetare och deras etablering i den kreativa sektorn, med visionen att långsiktigt skapa möjligheter för en utökning av kultursektorn i form av nya målgrupper och verksamheter, samt göra de nyanlända kulturarbetarna till brobyggare för integration. I denna kommunkvart lyfter de goda exempel och erfarenheter från Katrineholms kommuns arbete med kultur och integration.

Välkommen att lyssna in! Länk till Teams.

Kommunkvarten – Swecos lunchwebinar som vänder sig till dig som arbetar på kommunen eller är intresserad av utmaningarna och möjligheterna inom den kommunala verksamheten. Under en kvart varje fredag har du möjligheten att lyssna till en av våra experter som fördjupar sig i ett ämne, presenterar en lösning eller intervjuar någon kring ett ämne som är aktuellt eller relevant för oss inom samhällsbyggnadssektorn.

OBS! Om din organisation inte tillåter Teams, testa att lyssna in via din webbrowser, följ instruktionerna här: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-meeting-without-a-teams-account-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508