Webbinarium: Fatta rätt beslut genom multikriterieanalys

/contentassets/da961c9c47974d24bb48f40c009b28e3/framtidens-jarnvag2.jpg

Webbinarium: Fatta rätt beslut genom multikriterieanalys

25 februari 2021
Webbinarieserie: Framtidens järnväg – vart är vi på väg? Fatta rätt beslut genom multikriterieanalys. Torsdagen den 25 feb kl 11.30-12.00

Att sprida kunskap inom branschen är viktigt för oss inom Sweco. Därför har vi tagit fram en webbinarieserie där vi lyfter olika infallsvinklar av det som vi, Swecos järnvägskonsulter, brinner för: Framtidens järnväg.

Denna gång är temat för webbinariet ”Fatta rätt beslut genom multikriterieanalys” - ett arbetssätt som effektiviserar och strukturerar upp projekteringen och hjälper dig att fatta rätt beslut.

När det finns flera olika lösningar i ett projekt, och det finns flera alternativ att jämföra, kan en multikriterieanalys guida vägen till att fatta beslut. Multikriterieanalysen tar med alla relevanta kriterier för beslutet och gör dessa jämförbara med varandra, även om kriterierna i sig inte har en gemensam enhet eller skala. Analysen skapar en helhetsbild över problemet.

Anmäl dig här(fönster öppnas upp i Invajo)