Affärsmöjligheter för vätgas i energiomställningen

/siteassets/nyheter/kalender/2021/februari/framsida-hur-loser-vi-energiomstallningen-2021-780x380.jpg

Affärsmöjligheter för vätgas i energiomställningen

24 februari 2021 - 24 februari 2021
Vätgas kommer att spela en allt viktigare roll för energiomställningen inom såväl industri, energilager som för fordon. När klimatfrågan växer i världen ökar intresset för förnybar vätgas och de affärsmöjligheter som öppnas. Hur ska vi klara utmaningarna och vilka möjligheter finns för affärsutveckling inom vätgasområdet?

Onsdag den 24 februari kl. 12.30-13.00. Vätgas har på EU-nivå identifierats som en nyckelfaktor för att klara energiomställningen. I Sverige har regeringen under senaste året startat arbetet med att ta fram en vätgasstrategi. Energibolag, industrin, drivmedelsbolag och komponentleverantörer har i högre grad än tidigare börjat fokusera på sin roll och affär inom vätgas.

Välkommen till ett samtal där Martina Wettin och Cecilia Wallmark, båda med lång erfarenhet inom energi- och industriområdet, beskriver vad som är på gång inom vätgasområdet i Sverige och EU men även med utblick mot andra delar av världen.

Frågor i fokus:

  • Vilka är de viktigaste drivkrafterna för introduktion av vätgas i energi- och transportsystemen?
  • Vilka sektorer har nytta av vätgas som en del av energiomställningen?
  • Var gör vätgas störst nytta?
  • Hur ska vi klara utmaningar såsom kostnader, systemförluster, elkapacitetsfrågor och bristande regelverk?

I slutet av webbinariet ges möjlighet att ställa frågor.

Medverkande: Martina Wettin, grundare av och PR-/Marknadsansvarig på Nilsson Energy, ledamot i Vätgas Sverige samt medlem i ”European Clean Hydrogen Alliance” och Cecilia Wallmark, gruppchef Energy Strategies, samordnare för vätgasfrågor inom Sweco.

Vill du veta mer? Kontakta cecilia.wallmark@sweco.se

Obs! Förlängt webbinarium med 15 minuter! Onsdag den 24 februari kl 12.30-13.15

Med anledning av dagens offentliggörande från H2 Green Steel (H2GS AB) om att utveckla storskalig fossilfri ståltillverkning i Norrbotten, förlänger vi webbinariet med 15 minuter.

Missa inte tillfället att lyssna till Maria Persson-Gulda, Chief Technology Officer, H2 Green Steel (H2GS AB) och Fredrik Axby, regionchef Energi & Industri, då de samtalar om affären och omställningen mot en fossilfri stålproduktion. Du har också möjlighet att ställa frågor.

Moderator: Ulrica Johansson, Sweco.

Anmäl dig här.