Framtidens järnväg: Prediktivt underhåll inom järnväg

/siteassets/nyheter/2021/24-mars/framtidens-jarnvag2.jpg

Framtidens järnväg: Prediktivt underhåll inom järnväg

28 april 2021 - 28 april 2021

Att sprida kunskap inom branschen är viktigt för oss inom Sweco. Därför har vi tagit fram en webbinarieserie där vi lyfter olika infallsvinklar av det som vi, Swecos järnvägskonsulter, brinner för: Framtidens järnväg.

I detta webbinarium utforskar vi hur framtidens tillgångsförvaltning kan dra nytta av ett tillståndsbaserat underhåll. De vanligaste åtgärderna på järnvägen kommer från förebyggande underhåll och akut felavhjälpning, men för att minska den befintliga underhållsskulden behövs kunskap om anläggningen samt riktade och kostnadseffektiva underhållsinsatser. Genom att övervaka och analysera anläggningens delar i realtid kan vi identifiera fel redan innan de inträffar.Det medför att underhållsinsatser kan planeras och genomföras utifrån faktabaserade analyser vilket leder till en säkrare och robustare järnvägsanläggning.

Anmäl dig här