Träffa oss på Kartdagarna!

Träffa oss på Kartdagarna!

20 april 2021 - 21 april 2021
Kartdagarna 2021 är ett digitalt evenemang som arrangeras av Kartografiska Sällskapet den 20-21 april. Det övergripande temat i år är: ”Klimat och miljö – Hur räddar geodata världen”. Varmt välkomna att lyssna på våra talare och träffa oss i vår digitala monter!

Swecos talare på Kartdagarna:

  • Jenny Carlstedt: Smarta och hållbara städer och samhällen 
  • Jenny Carlstedt: Klimatvinster och andra nyttoeffekter vid digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
  • Lina Hansson: Koncept för träningsdagar - klimatanpassning och GIS
  • Magnus Agnarsson: Geodatapaket för Klimatanpassning i samhällsbyggnadsprocessen

Anmälan och mer information finns här.