Kommunkvarten - Agenda 2030: Tre goda exempel

/siteassets/nyheter/kalender/2020/kommunkvarten_kalender_770.jpg

Kommunkvarten - Agenda 2030: Tre goda exempel

23 april 2021 - 23 april 2021
23 april, kl 11:15-11:30. Sweco presenterar tre goda exempel på hur kommuner kan arbeta med Agenda 2030. De tre exempel som presenteras är projekt där kommuner har förstått sitt nuläge, fått stöd i att starta upp sitt hållbarhetsarbete samt kartlagt vilka åtgärder som tar hållbarhetsarbetet ett steg längre. De tre exemplen grundar sig i tre av Swecos hållbarhetstjänster; hållbarhetscoachning, hållbarhetssolen samt kickstart hållbarhet.

Kommunkvarten vänder sig till dig som arbetar på kommunen eller är intresserad av utmaningarna och möjligheterna inom den kommunala verksamheten. Under en kvart varje fredag har du möjligheten att lyssna till en av våra experter som fördjupar sig i ett ämne, presenterar en lösning eller intervjuar någon kring ett ämne som är aktuellt eller relevant för oss inom samhällsbyggnadssektorn.

Välkommen att anmäla dig här!