Klartecken för åtta nya vätgastankstationer i Sverige

/siteassets/nyheter/2017/07_juli/vatgastank770.jpg

Klartecken för åtta nya vätgastankstationer i Sverige

12 juli 2017
En nordisk vätgaskorridor har fått grönt ljus och delfinansiering av EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Finansieringen innebär att åtta nya vätgastankstationer kan byggas i Sverige. Projektet har en budget på 187 miljoner kronor.

Idag finns fyra stationer där man kan tanka vätgas i Sverige: Arlanda, Göteborg, Mariestad och Sandviken. Inom det kommande året planeras ytterligare två stationer som ska ligga i Stockholm och Malmö. Med de åtta nya stationerna kommer Sverige ha minst 14 vätgastankstationer år 2020.

– Det här är en jätteviktigt pusselbit i en utbyggd infrastruktur för elbilar med bränsleceller. Nu börjar vi arbetet med att välja ut dessa orter och vi räknar med att stationerna ska vara på plats före 2020 års utgång, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

Ett krav från EU:s fond är att stationerna placeras längs med de prioriterade transportkorridorerna vilket konkret betyder E20/E18 Stockholm-Oslo (söder om Mälaren), E4 Stockholm-Helsingborg, E6 Malmö-Oslo och väg 40 Jönköping-Göteborg.

Inom projektet ingår även elektrolysörer som producerar vätgas och bränslecellsfordon som kommer att köpas in. Projektet går under namnet ”Nordic Hydrogen Corridor” och startar under 2017 och pågår till och med 2020. Sweco står bakom projektsamordning och partners i projektet är Vätgas Sverige, AGA, Hyundai och Toyota.

För mer information kontakta:
Geert Schaap, projektledare Sweco, tel: 0734-12 63 24, e-post: geert.schaap@sweco.se