Åsa Bergman ny ledamot i Nationella innovationsrådet

/siteassets/om-oss/inspiration/en-dag-pa-sweco/2019/06-juni/bild-asa-och-sm_770x380w.jpg

Åsa Bergman ny ledamot i Nationella innovationsrådet

27 juni 2019
Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman har av Nationella innovationsrådets ordförande, statsminister Stefan Löfven, utsetts till ledamot i rådet.

Åsa Bergman blir en av tio utvalda personer som tillsammans med regeringen ska bidra till att med innovation möta samhällsutmaningar och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

– Jag är hedrad över att bli utsedd till ledamot i Nationella innovationsrådet och ser fram emot att delta och bidra till strategisk samverkan för att stärka svensk innovationskraft, säger Åsa Bergman.

Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet denna mandatperiod besitter olika erfarenheter och kompetens. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

Ledamöternas uppgift är att bidra till regeringens arbete för att utveckla innovation och konkurrenskraft. Rådet samlas fyra gånger per år och består, förutom ledamöter från näringslivet och forskarvärlden, av regeringsföreträdarna statsminister Stefan Löfven samt statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet