Ny säkerhetsskyddslag ger Swecos kunder nya utmaningar

/siteassets/nyheter/2019/03-mars/sakerhetsskyddslag-770x380-toppwebb.jpg

Ny säkerhetsskyddslag ger Swecos kunder nya utmaningar

14 mars 2019
Den 8 februari samlades säkerhetsbranschen på Swecos kontor i Stockholm för att prata om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019. Swecos Emelie Persson Lindqvist var moderator och summerade dagen med ”hela Sverige borde ha varit här – säkerhet är en samhällsfråga och alla påverkas”.

En av föreläsarna var Martin Waern på SRS, som har varit med i arbetet att utveckla den nya lagen som träder i kraft den 1 april i år. Branschen kommer sannolikt få vänta ytterligare några månader innan handböcker och vägledningar är på plats.

Lagen som gäller idag kom 1996 och berör endast myndigheter, idag har hotbilden dessvärre förändrats och den nya lagen innefattar även enskilda verksamheter. Detta betyder att kundsegment inom bygg- och fastighet, VA-verksamheter och energibolag kommer att påverkas av den nya lagen.

–  De nya enklare begreppen är bättre ur ett definitionsperspektiv och ska ge den nya lagen större genomslagskraft. Vi ser även ett stort fokus på informationssäkerhet i den nya säkerhetsskyddslagen. Bland annat kommer alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet behöva ha en utsedd säkerhetsskyddschef, säger Martin Waern.

Även Sweco Sveriges säkerhetsskyddschef Pär Landby var på plats och han kommer fortsätta arbetet med att utbilda och informera Swecos verksamhet om vad den nya säkerhetsskyddslagen innebär.
– Med den nya lagen ställs det nya krav - det gör att fler företag kommer att behöva utveckla sina processer. På Sweco kommer vi bland annat att erbjuda utbildningar som alla, såväl chefer som medarbetare, får möjlighet att ta del av.

Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm-Klasson medverkade på seminariet och berättade om hur säkerhet är ett ämne som hamnar allt mer i fokus på grund av en allt mer komplex hotbild.  
– Vi vill både känna frihet och trygghet på samma gång och som samhällsutvecklare ställer vi oss frågan vad det innebär i den fysiska planeringen.

Nadja Golubic är regionchef hos Swecos byggkonstruktörer. Hon berättade om Swecos gedigna historik i arbetet med säkerhetsklassade uppdrag med höga skyddsbehov och vana att projektera militära och civila anläggningar, både i Sverige och internationellt.

Dagen avslutades med att Swecos riskexpert Frank Graveus gav några goda råd till branschen inför de säkerhetsskyddsanalyser som ska genomföras.
– Omge er med människor med olika bakgrund, erfarenheter och kompetens, samt en riskanalytiker som kan föra processen framåt. Det är först när vi samlas över olika verksamhetsområden som vi ser olika perspektiv och får en komplett bild. Erfarenhet ger den mest kompletta riskanalysen.

Läs mer om den nya säkerhetsskyddslagen