Sweco leder kompetensutveckling inom översiktlig planering

Sweco leder kompetensutveckling inom översiktlig planering

6 december 2019
Med målet att höja kompetensen hos landets kommuner inom översiktlig planering, miljöbedömningar och digitalisering inom samhällsplaneringsprocessen har Sweco fått uppdraget att leda en av SIPU:s utbildningar.

Swecos stadsplanerare har under en längre tid arbetat med översiktlig planering och stöttat flera kommuner i utvecklingen inom digitaliserandet av översiktsplaner. På uppdrag av utbildningsföretaget SIPU har Sweco blivit tillfrågade att hålla i en utbildning med mål att höja kompetensen inom just översiktlig planering och digitaliseringen av samhällsplaneringsprocessen hos främst samhällsplanerare och arkitekter som jobbar inom kommunerna.

– Att få möjlighet att leda utbildningen hos SIPU är en bekräftelse på vår starka kompetens inom översiktlig planering, vilket så klart är jätteroligt. På så sätt hoppas vi kunna bidra till en mer hållbar och digital översiktsplaneprocess i fler kommuner och en givande dialog med kursdeltagarna kring utmaningar och behov, säger Lina Malm, planeringsarkitekt på Sweco.

Swecos stadsplanerare har bland annat ansvarat för digitaliseringen av flera översiktsplaner, däribland Älvkarlebys, samt lett en del i den Vinnovafinansierade utbildningsserien DigSam – digital samhällsbyggnad.

Kursen leds av Lina Malm tillsammans med stadsplanerare Minna Jersenius, Sweco, och MKB-expert Josefin Kofoed Schröder. Första kurstillfället hålls i december 2019 och fler är planerade under nästa år.

För mer information kontakta Lina Malm, planeringsarkitekt på Sweco: lina.malm@sweco.se

Läs tidigare nyheter:
- Sweco tar fram digital översiktsplan för Älvkarleby kommun 
- Sweco hjälper kommuner bli mer digitala i sin samhällsplanering