Klarar din kommun eller region de globala målen för hållbar utveckling?

/siteassets/nyheter/2020/12-december/gettyimages-638929348-webb-770x380.jpg

Klarar din kommun eller region de globala målen för hållbar utveckling?

11 december 2020
De globala målen – Agenda 2030 innebär en stor omställning för regioner och kommuner. I Sverige har regeringen bestämt att vi ska vara en förebild internationellt i arbetet med Agenda 2030. Agenda 2030 bygger på de 17 globala målen för hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Men hållbar utveckling innebär en stor omställning för många kommuner och regioner och delaktighet från hela samhället. Ellen Khan, samhällsanalytiker och expert redogör för Swecos nulägesanalyser för hållbar utveckling.

Hur ska arbetet med de globala målen mot en hållbar utveckling se ut? 

För att kunna stötta kommuner och regioner i deras viktiga arbete med hållbar utveckling har Ellen Khan med kollegor, tagit fram ett verktyg som kartlägger hur kommuner och regioner ligger till i arbetet med de globala målen i förhållande till andra kommuner och regioner och över tid. Nulägesanalysen bygger på kvantitativa data från ett 30-tal statistiska källor och omfattar över 70 indikatorer vilket ger kommuner och regioner goda insikter och förståelse för hur de kan utveckla sitt arbete med de globala målen. På så sätt får de en objektiv och handfast kompass att navigera efter.  

- Genom Swecos nulägesanalyser får våra kunder ett oberoende faktabaserat underlag som är baserat på officiellt säkerställd statistik. De får också en hjälpa att tolka resultatet och en ökad förståelse för det större sammanhanget, förklarar Ellen. 

Genom en grundläggande nulägesanalys får kommunerna och regionerna ett underlag som kan hjälpa dem att fatta kloka beslut som leder till en mer hållbar framtid för alla. Det ger även en bättre insikt i om utvecklingen i kommunen eller regionen går åt rätt eller fel håll. 

- Vårt verktyg ger kunderna goda insikter och förståelse för hur de ska arbeta vidare med sina hållbarhetsmål, berättar Ellen. 

Underlaget från nulägesanalysen kan därefter aktiveras genom att vi kopplar på en handlingsplan. I handlingsplanen omvandlas insikterna från nulägesanalysen till faktiskta åtgärder som i sin tur möjliggör för måluppfyllelser. Swecos experter sätter upp en plan för hur kunderna ska arbeta framåt för att nå de globala målen. Swecos samhällsanalytiker har stor vana av att omvandla insikter till konkret utvecklingsarbete. 

- Genom handlingsplanen får våra kunder ett bra och värdefullt verktyg som effektivt tar dem vidare i sitt arbete med Agenda 2030. De som förstår nuläget och vilka utmaningar de står inför har goda förutsättningar att realisera arbetet. Dessa kunder vet precis vilka utmaningar de står inför, menar Ellen.  

Ellens råd till dig som jobbar med hållbar utveckling inom kommun eller region är att: stanna upp, analysera nuläget och förstå det innan ni försöker jobba vidare med de globala målen. 

Vill du veta hur din kommun eller region ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030? 

För mer information, kontakta: 
Ellen Khan, samhällsanalytiker, ellen.khan@sweco.se 

Läs mer om nulägesanalyser. >>