Små företags möjlighet att utveckla nya affärer med data

/contentassets/558ec45808b74e86aca2a6039353e9db/bild-rapport-tillvaxtverket.png

Små företags möjlighet att utveckla nya affärer med data

13 oktober 2020
Små företag kan utveckla nya affärer med hjälp av data utan att det krävs specialistkompetenser eller avancerad programmering.

Bristande insikt och ont om tid för att se möjligheterna är en utmaning för små och medelstora företags förmåga att utveckla nya affärer med hjälp av digitalisering. På uppdrag av Tillväxtverket har Sweco gjort en genomlysning av tretton branscher när det gäller små och medelstora företags förmåga att utveckla nya affärer med hjälp av data. Sweco redovisade styrkor, svagheter, möjligheter och hot för varje bransch när det gäller möjligheter att använda stora data.

Ta del av hela rapporten här: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2020/2020-06-09-data-som-strategisk-resurs---publikation.html