Sweco medverkar när Käppalaverket byggs om för ökad kapacitet och ett renare Östersjön

/siteassets/nyheter/kalender/2020/10-okt/ostersjo770x380w.jpg

Sweco medverkar när Käppalaverket byggs om för ökad kapacitet och ett renare Östersjön

13 oktober 2020
Sweco har fått i uppdrag att ta fram en systemhandling inför ombyggnad av Käppalaverket, som ska bidra till ett renare Östersjön och samtidigt möta en expansion av Stockholmsregionen för att tjäna 900 000 människor år 2040.

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med en ny reningsprocess. Ombyggnaden, som ska ge verket en ny reningsprocess för avloppsvatten, planeras pågå fram till år 2029. Projektet kommer att resultera i lägre utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material till Östersjön. Samtidigt ökas kapaciteten i reningsverket, vilket möjliggör tillväxt och expansion i elva medlemskommuner i Stockholmsregionen.

– Jag är mycket stolt och glad över att vi på Sweco har fått förtroendet att medverka när Käppalaverket ska byggas om. Miljö och vatten är viktiga och avgörande faktorer vid hållbart samhällsbyggande. Att detta projekt både ger en ökad kapacitet, och därmed möjliggör tillväxt i regionen, samt bidrar till ett renare Östersjön är såklart extra roligt, säger Martina Söderström, vd Swecos miljö- och vattenkonsulter.

Sweco har tecknat avtal om projekteringsledning, maskinprojektering samt CE-märkning av maskinutrustning för den första fasen av ombyggnaden fram till 2021.

Nu startar arbetet med att ta fram en systemhandling där man utreder vilka tekniska system och material som är de bästa lösningarna för att nå upp till projektets kravbild. Därefter genomförs projektering. Ombyggnationen är planerad att starta under 2022 och pågå fram till 2029. När ombyggnaden är helt klar kommer Käppalaverket att klara mycket stränga utsläppskrav och kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer år 2040.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martina Söderström, vd Swecos miljö- och vattenkonsulter, martina.soderstrom@sweco.se