Umeå Energi samarbetar med Sweco när Umeå växer

/siteassets/nyheter/umea-energi-projekt-spanningshojning.jpg

Umeå Energi samarbetar med Sweco när Umeå växer

3 november 2020
När Umeåregionen växer ställs nya krav på hållbar elförsörjning. Umeå Energi investerar närmare 220 miljoner kronor för att möta det snabbt ökande behovet av el. Utvecklingen av det uppgraderade elnätet sker tillsammans med Sweco.

Med projektet ”Spänningshöjning”, ett samarbete mellan Umeå Energi och Sweco, ska det successivt ske en kraftfull spänningshöjning i tätorten. Projektet omfattar sju etapper för olika områden i Umeå under perioden 2015 till 2024.

– Vissa delar av vårt 45 kV-nät i Umeå börjar bli gammalt, genom att uppgradera till 145 kV tillgodoser vi för lång tid framöver den växande stadens behov av nya tjänster, som till exempel laddningsinfrastruktur. Höjningen gör det också möjligt för näringslivsaktörer att öka effektuttaget i sina nya anläggningar. Det här projektet är en långsiktig investering i framtidens hållbara stad, säger Thomas Rehnberg, projektledare på Umeå Energi.

För varje ny regionnätsledning krävs tillståndsansökan hos Energimarknadsinspektionen, vilket Sweco bistår med. I tillståndsprocessen för koncessionsansökan ingår för Sweco att ta fram alternativa sträckningar, samråda med berörda parter och allmänheten samt göra en miljökonsekvensbeskrivning.

– Det är mycket arbete innan vi får sätta spaden i jorden. En ny ledning påverkar alltid djur, natur och människor på olika sätt. Sweco har en bredd i sin organisation som gör dem redo för hinder som kan uppstå längs vägen. Stöter vi till exempel på föroreningar i marken kan vi snabbt få svar från dem hur vi ska agera på det. Det är också smidigt att Sweco finns i Umeå, det är alltid enkelt att snabbt träffas och utbyta erfarenheter och ta projektet framåt, förklarar Thomas Rehnberg.

Att anlägga nya kraftledningar och särskilt att markförlägga i stadsmiljö är ett komplext arbete eftersom det finns många olika intressen att ta hänsyn till, däribland områden med höga naturvärden, vatten och avlopp, fjärrvärmeledningar och kommunens detaljplaner.

– Det är roligt att arbeta tillsammans med en så kompetent partner som Umeå Energi, vår relation bygger på att båda parter är lyhörda och att det är högt i tak. Sedan är det givetvis stimulerande att jobba med framtidens infrastruktur i Umeå. Allt som händer i stan är i behov av el, det är en av grunderna i stadsutvecklingen, säger Eva Espling, uppdragsledare på Sweco.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Espling, uppdragsledare på Sweco, eva.espling@sweco.se

Mer information om ”Projekt spänningshöjning” och samarbetet mellan Umeå Energi och Sweco, se umeaenergi.se