”Visualiseringar i BIM-modeller underlättar klimatsmarta beslut”

/siteassets/nyheter/2020/03-mars/seminarium-bim770x380w.jpg

”Visualiseringar i BIM-modeller underlättar klimatsmarta beslut”

16 mars 2020
På ett frukostseminarium under Swecos hållbarhetsvecka diskuterade representanter från Trafikverket, NCC och Sweco hur BIM-modeller kan visualiseras för att användaren ska kunna fatta klimatsmarta beslut. Swecos David Jirout, hållbarhetsexpert inom IT för samhällsutveckling, öppnade paneldebatten med att berätta om tjänsten BIM Vision som Sweco tagit fram.

Under seminariet ”Carbon, Complexity and Collaboration” lyfte paneldeltagarna bland annat vikten av att använda trä som material i stora infrastrukturprojekt, något som har stor betydelse för klimatet eftersom trä är en klimatsänka. Beställarna i panelen uppmuntrade också konsulter att utmana dem tillbaka när det gäller klimatdrivande normer eller standardval. Hållbarhetsexperten David Jirout berättade om Swecos tjänst BIM Vision som tillhandahåller många lösningar för just de här utmaningarna.

TRE SNABBA MED HÅLLBARHETSEXPERTEN DAVID JIROUT

Hej David! Varför har ni tagit fram tjänsten BIM Vision?
– BIM-modeller som används i ett byggprojekt innehåller information om material, och med hjälp av BIM Vision kan man även se dess påverkan på klimatet. Klimatdata är ofta svår att tyda om användaren inte är klimatexpert, men BIM Vision färglägger den digitala byggnaden och hjälper projektorganisationen att se vilka material som är mest klimatkritiska.

Hur fungerar tjänsten?
– BIM Vision konverterar klimatkalkyler till färg: larmande färger används för material, system eller komponenter som har stor påverkan på klimatet och som det är bra att byta ut, medan lugnande färger används för material med liten klimatpåverkan. Vi vill att användaren själv ska kunna fatta smarta beslut utifrån modellen vid behov, utan att behöva vara expert inom klimatkalkyler och hållbarhet.

Hur underlättar det beslutsfattandet?
– Genom att klicka på ett underlag i BIM-modellen, såsom klimat- och kostnadskalkyler, kan användarna närsomhelst få insyn för att fatta mer hållbara beslut. Modellen färglägger parametrarna som efterfrågas och därmed kan användaren få hjälp att fatta beslut baserade på fakta. Det finns stora möjligheter att själv påverka hur stor påverkan ett projekt kommer att ha på klimatet, när vi har de rätta förutsättningarna, säger David Jirout.

För mer information, kontakta:
David Jirout, david.jirout@sweco.se