Tre snabba med Christina Skogster Stange, som deltar i Innovationsföretagens webbinarium

/siteassets/nyheter/2021/skogster770x380w.jpg

Tre snabba med Christina Skogster Stange, som deltar i Innovationsföretagens webbinarium

19 april 2021
Den 21 april deltar Swecos Christina Skogster Stange, divisionschef för IT för samhällsutveckling, i Innovationsföretagens webbinarium om den hållbara omställningen med fokus på innovation och digitalisering.

Hej Christina! Vad ser du fram emot att få diskutera på webbinariet?
– Jag ser fram emot att få höra vad de andra deltagarna i webbinariet gör inom området, få berätta hur hållbarhet genomsyrar allt Sweco gör, och hur digitaliseringen hjälper oss att tillsammans med kunderna hitta bättre och bättre lösningar. Men framför allt ser jag fram emot att diskutera hur vi tillsammans kan göra mer, att bli inspirerad och sporrad.

Hur kan digitaliseringen göra skillnad för att skapa ett mer hållbart samhälle?
– Jag skulle säga att digitalisering är en förutsättning för att vi ska kunna få ett hållbart samhälle. Vi behöver göra det lättare att åstadkomma hållbarhet och det kan digitaliseringen hjälpa oss med. Data och information behöver tillgängliggöras för att fler ska kunna bidra till att vi tillsammans uppnår hållbarhetsmålen.

Vad arbetar Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling konkret med just nu inom detta område?
– Det finns en mängd exempel, men för att nämna några så arbetar vi just nu med ett digitalt verktyg för att klassa farligt avfall. Det möjliggör ett snabbare sätt att se om ett avfall är farligt eller inte och hur avfallet ska hanteras. Vi arbetar också med digitala tvillingar i byggprocessen. I den digitala tvillingen kan man i designfasen se vilken lösning som är bäst ur ett klimatperspektivmaterial.  Inför en rivning kan man se vilka material som finns, för att planera hur dessa ska användas igen.

Sedan måste jag förstås nämna vår visualiseringstjänst Carbon cost visualisation som konverterar klimatkalkyler till färg, vilket underlättar för användaren att fatta klimatsmarta beslut.

Vi har även digitala tjänster såsom digitalt samråd, digitala platsbesök och digitalt showroom som innebär att människor inte behöver transporteras, utan kan samlas eller besöka en plats digitalt. Detta sparar dels resor men ger även fler människor möjlighet att delta vilket är viktigt ur ett demokratiperspektiv.

Lyssna på Christina Skogster Stange i Innovationsföretagens webbinarium Tech och innovation för accelererad hållbar omställning. Anmäl dig här.