Press

Presstjänst Sweco Sverige (vardagar kl 8-17): 010-484 50 20
På kvällar och helger hanterar vi endast mycket brådskande ärenden via detta nummer.

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer: 073-0639844
/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/sng770x380.jpg

Tillväxten i kommunerna hårt drabbad av pandemin

17 januari 2021
Covid-19 hämmar den lokala utvecklingen och tillväxten i hela Sverige. Kommunerna kommer att spela en avgörande roll när samhället ska återhämta sig. Det skriver Sweco i rapporten Sveriges nya geografi som kartlägger det vi idag vet om pandemins påverkan på flera områden i kommunerna: näringslivet, äldreomsorgen, arbetslösheten och trångboddheten.

Sweco förvärvar finska ingenjörs- och arkitektföretaget Optiplan

12 januari 2021
Sweco har tecknat avtal med NCC Suomi Oy om att förvärva Optiplan Oy med cirka 150 anställda. Förvärvet stärker Swecos expertis inom konstruktion av hållbara och energieffektiva bostäder och kommersiella byggnader.  
/siteassets/nyheter/2020/12-december/sweco-fyra-spar-mot-uppsala-770x380.jpg

Två nya spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm – en del i regeringens satsning på hållbara städer

22 december 2020
Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Det så kallade Uppsala-paketet innebär bland annat att de två befintliga spåren mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm ska kompletteras med två nya spår. Samtidigt byggs nya bostäder och nya stationer i Bergsbrunna (Uppsala Södra) och Alsike. Sweco har fått i uppdrag att ta fram järnvägsplan och systemhandling för sträckan mellan Uppsala Central och Söder Bergsbrunna.

Sweco vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020

21 december 2020
Kvarteret Mejeriet som består av 530 hyreslägenheter som Swecos arkitekter gestaltat, vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020.

Nedskrivning till följd av genomlysning av projektportfölj i Sweco Tyskland

21 december 2020
Sweco tillkännager en nedskrivning av rörelsekapital på 290 miljoner kronor efter avslutad granskning av den tyska projektportföljen.
/contentassets/b9700d5c0cde42e38df1131465c7642f/arets-julklapp-gor-en-insats-for-klimatet_1217.jpg

Årets julklapp gör en insats för klimatet

17 december 2020
Årets julklapp, stormköket, är en räddare i nöden för naturälskare. Nu har Trangia, originalet bland stormkök, tillsammans med Sweco sett över hur produkten kan bli ännu mer klimatsmart. Redan idag består stormköket av 50 procent återvunnen aluminium, men kartläggningen visar att en ytterligare ökning av återvunnen aluminium skulle kunna minska klimatavtrycket avsevärt.

Återbruk av fastigheter förutsättning för minskad klimatpåverkan

09 december 2020
För att minska bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan finns stor potential i återbruk av fastigheter, vilket beskrivs i en ny rapport från Sweco. Vid renoveringen av Hotel Blique by Nobis i Stockholm beräknades värdet av återbrukat material till 86 miljoner kronor, och besparat klimatutsläpp motsvarade 3 600 ton CO2. 
/siteassets/nyheter/2020/12-december/770x380-blique-ny.png

Sweco vinner Svensk Forms fönsterpris för Hotel Blique by Nobis

01 december 2020
Swecos arkitekter får utmärkelse av Design S Awards för sitt arbete med fönster och ljus i kvarteret Blästern och Hotel Blique by Nobis i Stockholm. Priset delas ut av Svensk Form och vill lyfta frågan om hur människors välmående och arbetsmiljö påverkas av dagsljus.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

30 november 2020
/siteassets/nyheter/2020/11-nov/masthuggskajen770x380w.jpg

Sweco utvecklar gatumiljön i Västra Masthuggskajen

25 november 2020
Trafikkontoret i Göteborg har gett Sweco i uppdrag att utveckla gatumiljön i Västra Masthuggskajen. Projektet omfattar området mellan Järnvågsgatan och Amerikahuset. Området ska få en tydlig karaktär med hög täthet, goda kopplingar till omgivande delar och förbättrad tillgängligheten för fotgängare och cyklister.