Press

Presstelefon Sweco Sverige:
010-4845020

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844

Fullständig elektrifiering är inom räckhåll – och billigare än man kan tro

12 juni 2019
En ny rapport från Sweco analyserar hur europeiska konsumenter kommer att påverkas av elektrifieringen. Slutsatsen är att elektrifiering är ett av våra bästa verktyg för att motverka klimatförändringar och med begränsad kostnad för konsumenter.

Tillförordnad finansdirektör utsedd

05 juni 2019
Christel Retzlaff, nuvarande chefscontroller, har utsetts till tillförordnad finansdirektör under perioden 20 juni till 16 oktober.

Sweco förvärvar imp GmbH i Tyskland

04 juni 2019
Sweco tar nästa steg på sin tillväxtresa i Tyskland genom förvärvet av imp GmbH – ett konsultbolag med 380 anställda och tjänster kopplat främst till kraftöverföring och eldistribution.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 maj 2019
/siteassets/nyheter/2019/05-maj/tag770.jpg

Dubbelvinst för Sweco när järnvägen i Boråsområdet ska rustas upp

16 maj 2019
Ett omfattande arbete att rusta upp och modernisera järnvägen i Boråsområdet har påbörjats av Trafikverket i syfte att möjliggöra framtida kapacitetsökningar och för att skapa en mer tillförlitlig och robust järnväg. Sweco har på kort tid vunnit två nya uppdrag i området till ett värde av totalt 66 MSEK.

Delårsrapport januari – mars 2019 Sweco AB (PUBL)

10 maj 2019
Det bästa kvartalet hittills

Sweco utreder placering av höghastighetsjärnväg i Skåne

09 maj 2019
Mellan Hässleholm och Lund planeras en cirka 70 km lång ny dubbelspårig stambana för höghastighetståg. Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda olika alternativa sträckningar för var den nya järnvägen ska byggas. Ordervärdet uppgår till omkring 200 miljoner SEK.

Sweco förvärvar brittiska MLM Group

07 maj 2019
Sweco har ingått avtal om att förvärva MLM Group, ett tekniskt konsultföretag i Storbritannien som framför allt erbjuder tjänster inom konstruktion, transportinfrastruktur och miljö och till största delen är baserat i sydöstra England.
/siteassets/nyheter/2019/05-maj/salarium_ragn-sells770.jpg

Sweco konstruerar ny anläggning för hållbara lösningar av avfallshantering

02 maj 2019
Sweco har fått i uppdrag av Ragn-Sells att projektera en ny produktionsanläggning som utvinner salter ur flygaska i Högbytorp, nordväst om Stockholm. Anläggningen möjliggör nya cirkulära lösningar för avfallshantering och vattenrening och kommer att behandla 130 kiloton flygaska per år.

Sweco utser ny finanschef och kommunikationsdirektör

26 april 2019
Sweco AB (Sweco) (Nasdaq Stockholm; ticker SWECA och SWECB) meddelar att man har utsett Olof Stålnacke till finanschef och Katarina Grönwall till kommunikationsdirektör. Båda tar plats i Swecos ledningsgrupp.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.