Press

Presstelefon Sweco Sverige:
010-4845020

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844
/siteassets/nyheter/2020/05-maj/playbook_770.jpg

Sweco Sverige går med i 1.5°C Business Playbook

26 maj 2020
Svenska Sweco går med som partner i 1.5°C Business Playbook, en plattform för alla företag vars klimatarbete är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål om att halvera utsläppen redan detta årtionde. Sweco Sverige ska vara klimatpositivt år 2030.

​Sweco bjuder in till dialog om hållbara samhällen efter pandemin covid-19

19 maj 2020
Covid-19 har på kort tid förändrat stora delar av samhället på lokal, regional och global nivå. Vilka förändringar som kommer bestå och hur samhället utvecklats efter pandemin är fortfarande okänt. Sweco bjuder därför in samhällsaktörer på lokal och regional nivå till rundabordssamtal för att diskutera hur vi bäst tar tillvara den globala förändringskraften och skapar hållbara lokala samhällen och städer i och med pandemin.

Delårsrapport januari – mars 2020 Sweco AB (PUBL)

15 maj 2020
Stark inledning på året – men osäkra tider väntar
/siteassets/nyheter/2020/05-maj/geodata770.jpg

Sweco säkerställer flödet av smittskyddsdata under Corona-pandemin

12 maj 2020
Sweco har fått ett utökat uppdrag av ECDC – Europeiska smittskyddsmyndigheten i Solna, Stockholm. Uppdraget är att säkerställa medlemsländers inrapportering av data för sjukdomar och smittspridning, bland annat Covid-19. Geografisk data – information kopplad till en geografisk plats som ort, län eller land – är avgörande för att kunna se, följa och analysera smittspridning av olika sjukdomar.
/siteassets/nyheter/2020/04-april/klimat_770.jpg

Sweco Sverige klimatpositivt 2030

29 april 2020
Sweco driver sedan länge ett aktivt hållbarhetsarbete, både i den egna verksamheten och i de 70,000 kundprojekten. Sweco Sverige tydliggör nu sitt åtagande inom klimatpåverkan med ett mål om att företagets verksamhet ska vara klimatpositivt senast 2030.
/siteassets/nyheter/2020/04-april/jarnvag770x380.jpg

Sweco har fått i uppdrag att planera Gävle Västra

28 april 2020
Nu börjar nästa fas i arbetet med att planera ombyggnaden av järnvägen centralt i Gävle. Syftet är bland annat att den nya regionaltågsstationen Gävle Västra, intill Gävle sjukhus, ska kunna trafikeras av all järnvägstrafik i regionen: Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra Stambanan.

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

23 april 2020

Swecos styrelse reviderar sitt utdelningsförslag

21 april 2020
Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att revidera det tidigare utdelningsförslaget. Ny föreslagen utdelning är 3,10 SEK per aktie. 

Sweco deltar i projektet med en ny spårvägslinje i Helsingfors

08 april 2020
Sweco kommer, i samarbete med Destia och WSP, leverera tjänster till Helsingfors stads trafikverk, HST. Projektet gäller spårvägslinjen Kalasatama som är en del av den finska huvudstadens investering i ett växande spårvägsnät. 

Påverkan av Covid-19 och vidtagna åtgärder

06 april 2020
Sweco har en fortsatt stark finansiell position och en projektportfölj som är relativt opåverkad av Covid-19. Men som ett resultat av minskad efterfrågan inom vissa specifika segment genomför företaget nu ett antal nödvändiga åtgärder.