Press

/siteassets/nyheter/2019/03-mars/hudiksvall770.jpg

Sweco anlitas för modernisering av Hudiksvalls sjukhus

15 april 2019
Sweco har fått i uppdrag av Region Gävleborg att ta fram programhandlingar när Hudiksvalls sjukhus ska genomgå omfattande modernisering. Lokalerna i det nya sjukhuset ska ge en högre flexibilitet samt vara bättre anpassade till modern sjukvård och framtida teknikutveckling.

Förändrad affärsområdesstruktur och IFRS 16 – omräknad finansiell information

12 april 2019
Sweco publicerar idag historisk finansiell information omräknad för den förändrade affärsområdesstrukturen. Vidare presenteras finansiell information för alla perioder i 2018 omräknad enligt IFRS 16, den nya standarden för redovisning av leasingavtal. Både den förändrade affärsområdesstrukturen och IFRS 16 tillämpas från och med den 1 januari 2019. Avsikten med denna informationsgivning är att underlätta jämförelse med historiska perioder.

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

11 april 2019

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

04 april 2019
Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och Sweco anlitas som rådgivare och för att övervaka installationen av ny utrustning. Kund är Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. och ordervärdet är cirka 50 miljoner SEK.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

29 mars 2019

Hur blir vi 100 procent förnybara?

27 mars 2019
Energiproduktion är en stor källa till globala koldioxidutsläpp. En övergång till förnybara energikällor skulle innebära att utsläppen minskar avsevärt. I en ny rapport konstateras att även om den teknik och infrastruktur som krävs för att öka användningen av förnybar energi är tillgänglig utgör ineffektiva strategier och negativa attityder fortfarande hinder.
/siteassets/nyheter/2019/03-mars/digiitaloffice770.jpg

Sweco satsar på digital utveckling i ett nytt Digital Office

22 mars 2019
Sweco satsar på att möta digitaliseringens möjligheter med ett nyinrättat Digital Office. Funktionen ska stötta Swecos digitaliseringsarbete i Sverige med syfte att utveckla såväl nya affärer som effektivare arbetssätt. I samband med satsningen har Sweco tillsatt två nya roller.

Swecos årsredovisning för 2018

21 mars 2019

Sweco leder renoveringen av tunnlarna Belliard och Loi i Bryssel

11 mars 2019
Ett konsortium bestående av Sweco och BG Ingénieurs Conseils har fått i uppdrag av Brussels Mobility att leda det omfattande renoveringsprojektet för tunnlarna Belliard och Loi. Ordervärdet uppgår till 56 miljoner SEK.

Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

08 mars 2019

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.