Press

Presstelefon Sweco Sverige:
010-4845020

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844
/siteassets/nyheter/2020/04-april/hack-the-crisis---orange_770x380.jpg

Sweco deltar på ”Hack the Crisis” i kampen mot Covid-19

02 april 2020
Den 3-6 april deltar Sweco med ett team experter på regeringsinitiativet ”Hack the Crisis” som arrangeras av myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Hack for Sweden och Openhack i kampen mot Covid-19.
/siteassets/nyheter/2020/04-april/christina-skogster-stange_770x380.jpg

Christina Skogster Stange ny vd för Swecos verksamhet inom IT för samhällsutveckling

02 april 2020
Christina Skogster Stange tillträder som vd för Sweco Sveriges verksamhet inom IT för samhällsutveckling med cirka 240 medarbetare. Christina, som blir en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp, har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom både IT- och konsultbranschen, bland annat som vd, general manager och försäljningsdirektör.

Swecos årsredovisning för 2019

02 april 2020

Att begränsa utsläpp från infrastruktur blir nyckel till klimatkrisen

31 mars 2020
När koldioxidutsläppen beräknas i infrastrukturprojektens tidiga planeringsfas uppstår den största potentialen att minska både klimatutsläppen och kostnaderna. Det visar Swecos nya Urban Insight-rapport Carbon Cost in infrastructure. Företaget har tagit fram en ny modell för att göra dessa beräkningar, vilken kan få direkt betydelse för såväl klimat som investeringar. 

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 mars 2020
/siteassets/nyheter/2020/03-mars/nykoping_resecentrum_770.jpg

Sweco samordnar byggandet av Nyköpings nya resecentrum

27 mars 2020
När Ostlänken förverkligas blir Nyköping resecentrum del av den första etappen. Nu har Sweco vunnit uppdraget att projektera stadens centralt belägna resecentrum, som innebär en stor utvidgning av dagens järnvägsområde och som även binder samman stadens norra och centrala delar.
/siteassets/nyheter/2020/03-mars/universum_770.jpg

Sweco är ingenjörsstudenternas drömarbetsgivare i branschen

20 mars 2020
Sweco är branschbäst när ingenjörsstudenter rankar sin framtida drömarbetsgivare samt det enda teknikkonsultbolaget på top-10 listan. Det visar Universums FöretagsBarometern, en undersökning där cirka 25 000 studenter på landets högskolor och universitet svarar på frågan vilka de har som drömarbetsgivare.

Sweco vinner uppdrag för klimatanpassning i Polen

18 mars 2020
Inom ramen för ett konsortium har Sweco undertecknat avtal med den statliga vattenmyndigheten i Polen, State Water Holding Polish Waters, för översyn och förberedelser av planer för hantering av översvämningsrisker. Avtalet är värt 9,4 miljoner euro. 

Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

12 mars 2020
/siteassets/nyheter/2020/03-mars/tag_770.png

Sweco planerar ny bangård för Västlänken

11 mars 2020
När Västlänken står klar 2026 behövs mer kapacitet för uppställning av de tåg som inte är i trafik. Nu har Sweco fått i uppdrag av Trafikverket att planera den nya bangården, som blir 72 500 kvm stor och placeras i Lärje, 6 km norr om Göteborgs Centralstation.