Press

Presstjänst Sweco Sverige (vardagar kl 8-17): 010-484 50 20
På kvällar och helger hanterar vi endast mycket brådskande ärenden via detta nummer.

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer: 073-0639844
/siteassets/nyheter/2021/02-feb/steel770x380w.jpg

Sweco rådgivare när storskalig anläggning för fossilfritt stål ska byggas

23 februari 2021
Sweco är rådgivare när H2 Green Steel (H2GS AB) utvecklar storskalig fossilfri ståltillverkning i Norrbotten. Anläggningen, med fullt integrerad stålproduktion baserad på en fossilfri tillverkningsprocess, är ett viktigt steg i omställningen mot en fossilfri stålproduktion.

Bokslutskommuniké 2020 Sweco AB (PUBL)

11 februari 2021
Ett utmanande slut på ett starkt år.
/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/arkitektur/vard/orebro-sjukhus/h-huset-770x380.png

Ett sjukhus som omfamnar både social och ekologisk hållbarhet

04 februari 2021
Sweco Architects har tillsammans med danska AART Architects utformat den nya tillbyggnaden för Örebro Universitetssjukhus, även kallad H-Huset (Högspecialitetshuset). Flexibla lokaler med bästa möjliga dagsljusinsläpp och med en utformning som bland annat minskar transporter gör sjukhuset till den hållbara byggnad som varit arkitekternas mål. För en vecka sedan öppnade H-huset och tog emot sina första patienter.
/siteassets/nyheter/2021/01-jan/conny-udd-770.jpg

Sweco Sverige stärker erbjudandet inom energi och industri

01 februari 2021
I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle blir energi- och industrifrågor allt mer avgörande för varandra. För att tydliggöra och stärka Swecos erbjudande mot energi- och industrimarknaden slår Sweco Sverige därför nu samman sina verksamheter för industri respektive energi. Med sina drygt 850 konsulter ska den nya divisionen öka tillväxten, bidra till den hållbara omställningen i branschen och fånga synergierna mellan områdena.

Sweco går in i genomförandefasen för det nya Ahvenisto-sjukhuset i Finland

29 januari 2021
Sweco kommer i samarbete med Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Skanska och arkitektkonsortiet Team Integrated att utveckla ett centralsjukhus med integrerad vårdcentral i finska Tavastehus.

Sweco förvärvar det belgiska konsultföretaget BUUR

19 januari 2021
Sweco har tecknat avtal om att förvärva BUUR, specialiserad på klimatanpassning, stadsplanering och landskapsarkitektur.
/siteassets/vart-erbjudande/verksamhetsomrade/samhallsanalys/sng770x380.jpg

Tillväxten i kommunerna hårt drabbad av pandemin

17 januari 2021
Covid-19 hämmar den lokala utvecklingen och tillväxten i hela Sverige. Kommunerna kommer att spela en avgörande roll när samhället ska återhämta sig. Det skriver Sweco i rapporten Sveriges nya geografi som kartlägger det vi idag vet om pandemins påverkan på flera områden i kommunerna: näringslivet, äldreomsorgen, arbetslösheten och trångboddheten.

Sweco förvärvar finska ingenjörs- och arkitektföretaget Optiplan

12 januari 2021
Sweco har tecknat avtal med NCC Suomi Oy om att förvärva Optiplan Oy med cirka 150 anställda. Förvärvet stärker Swecos expertis inom konstruktion av hållbara och energieffektiva bostäder och kommersiella byggnader.  
/siteassets/nyheter/2020/12-december/sweco-fyra-spar-mot-uppsala-770x380.jpg

Två nya spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm – en del i regeringens satsning på hållbara städer

22 december 2020
Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Det så kallade Uppsala-paketet innebär bland annat att de två befintliga spåren mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm ska kompletteras med två nya spår. Samtidigt byggs nya bostäder och nya stationer i Bergsbrunna (Uppsala Södra) och Alsike. Sweco har fått i uppdrag att ta fram järnvägsplan och systemhandling för sträckan mellan Uppsala Central och Söder Bergsbrunna.

Sweco vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020

21 december 2020
Kvarteret Mejeriet som består av 530 hyreslägenheter som Swecos arkitekter gestaltat, vinner Örebro kommuns byggnadspris 2020.