Press

Presstelefon Sweco Sverige:
010-4845020

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844

Delårsrapport januari – juni 2020 Sweco AB (PUBL)

16 juli 2020
Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid
/siteassets/nyheter/2020/07-juli/magnus-karlsson-cfo-200701_770.jpg

Magnus Karlsson utsedd till ny CFO i Sweco Sverige

02 juli 2020
Magnus Karlsson blir ny CFO i Sweco Sverige, med ansvar för affärsområdets finans- och ekonomifrågor, med medarbetare centralt och i de olika verksamhetsområdena. Nuvarande CFO Liselotte Haglind slutar på Sweco.

Så blir våra städer mer motståndskraftiga mot värmeböljor

01 juli 2020
Juni månads värmebölja i hela landet vittnar om att vi kan behöva vänja oss vid ett varmare klimat med höga temperaturer. Men värmen utgör ett påtagligt hot mot människor, djur och natur och många oroar sig nu över utvecklingen. Den senaste Urban Insight-rapporten från Sweco visar att oron är befogad, men att det samtidigt finns åtgärder som kan förbättra, anpassa och förbereda våra städer inför kommande värmeböljor. 
/siteassets/nyheter/2020/06-juni/buller770.jpg

Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

16 juni 2020
Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder utomhus som överskrider riktvärden för buller vilket i sin tur leder till en försämrad hälsa och för tidig död. Nu har Sweco tecknat ett fyraårigt avtal med Trafikverket för att hantera utredningar av buller och ljudkvalitet vilket ska bidra till att Sverige tar ett steg närmre mot att nå sina mål och riktvärden inom området.

Så kan omfördelning av stadens utrymmen skydda mot klimathot och pandemier

10 juni 2020
Det är en utmaning att tala om ökat invånarantal och förtätning av våra städer, samtidigt som ”social distansering” är på allas läppar. En ny studie från Sweco visar på möjligheter att både fördubbla antal invånare och arbetsplatser i en stadsdel samtidigt som boendemiljöer, grönytor och motståndskraft mot klimatförändringar förbättras. Studien presenteras i den senaste Urban Insight-rapporten Neigbourhoods of tomorrow.
/siteassets/nyheter/2020/05-maj/playbook_770.jpg

Sweco Sverige går med i 1.5°C Business Playbook

26 maj 2020
Svenska Sweco går med som partner i 1.5°C Business Playbook, en plattform för alla företag vars klimatarbete är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål om att halvera utsläppen redan detta årtionde. Sweco Sverige ska vara klimatpositivt år 2030.

​Sweco bjuder in till dialog om hållbara samhällen efter pandemin covid-19

19 maj 2020
Covid-19 har på kort tid förändrat stora delar av samhället på lokal, regional och global nivå. Vilka förändringar som kommer bestå och hur samhället utvecklats efter pandemin är fortfarande okänt. Sweco bjuder därför in samhällsaktörer på lokal och regional nivå till rundabordssamtal för att diskutera hur vi bäst tar tillvara den globala förändringskraften och skapar hållbara lokala samhällen och städer i och med pandemin.

Delårsrapport januari – mars 2020 Sweco AB (PUBL)

15 maj 2020
Stark inledning på året – men osäkra tider väntar
/siteassets/nyheter/2020/05-maj/geodata770.jpg

Sweco säkerställer flödet av smittskyddsdata under Corona-pandemin

12 maj 2020
Sweco har fått ett utökat uppdrag av ECDC – Europeiska smittskyddsmyndigheten i Solna, Stockholm. Uppdraget är att säkerställa medlemsländers inrapportering av data för sjukdomar och smittspridning, bland annat Covid-19. Geografisk data – information kopplad till en geografisk plats som ort, län eller land – är avgörande för att kunna se, följa och analysera smittspridning av olika sjukdomar.
/siteassets/nyheter/2020/04-april/klimat_770.jpg

Sweco Sverige klimatpositivt 2030

29 april 2020
Sweco driver sedan länge ett aktivt hållbarhetsarbete, både i den egna verksamheten och i de 70,000 kundprojekten. Sweco Sverige tydliggör nu sitt åtagande inom klimatpåverkan med ett mål om att företagets verksamhet ska vara klimatpositivt senast 2030.