Press

Presstelefon Sweco Sverige:
010-4845020

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/solgard770x380w.jpg

Sweco ansvarar för projekteringen av nya trafikplatsen Solgård i Flemingsberg

17 februari 2020
En ny trafikplats i tre plan över bilväg och stambana ska anläggas i Solgård, Flemingsberg. Trafikplatsen Solgård blir en del av Södertörnsförbindelsen och övriga Förbifart Stockholm. Nu har Trafikverket utsett Sweco att ansvara för trafikplatsens projektering.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/karlstad_c_770.jpg

Start för arbetet med Karlstads nya resecentrum – Sweco vann Trafikverkets uppdrag

13 februari 2020
​På uppdrag av Trafikverket ska Sweco planera och förbereda för ombyggnaden av Karlstad Central med det övergripande syftet att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. För Sweco innebär detta att kontoret i Karlstad kan växa ytterligare.

Bokslutskommuniké 2019 Sweco AB (publ)

12 februari 2020
Stabilt kvartal avslutar bästa året hittills
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/obbola-770x380w.jpg

Sweco anlitas när SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola utanför Umeå

10 februari 2020
Sweco anlitas när SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/forsmark_fotograflassemodin770x380w.jpg

Sweco projekterar för kärnbränsleförvar i Forsmark

05 februari 2020
Sweco har fått i uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering att projektera berganläggningen för det planerade kärnbränsleförvaret och för utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Swecos ordervärde uppgår till ett tiotal miljoner kronor.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/lejonfastigheter-bild770x380w.jpg

Sweco blir rådgivare till Lejonfastigheter inom hållbarhet

04 februari 2020
Swecos installationskonsulter har skrivit ramavtal med det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter i Linköping, och blir certifierad miljöbyggnadssamordnare samt ansvarig rådgivare när det gäller hållbart byggande.
/siteassets/nyheter/2020/02-feb/tingstad-fotograf-trons770x380.jpg

Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln

03 februari 2020
Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen av Tingstadstunneln, ett av de viktigaste och mest trafikerade stråken i västra Sverige. Swecos uppdrag är att projektera nödvändiga underhållsåtgärder i Tingstadstunneln på ett sätt som säkerställer att trafik- och arbetsflödena i Tingstadstunneln kan löpa smidigt under renoveringen.
/contentassets/0359e758d1dc4f98ae336a6be6e35267/susanne-c770x380w.jpg

Susanne Castwall ny HR-chef i Sweco Sverige

28 januari 2020
Susanne Castwall blir Sweco Sveriges nya HR-chef, med ansvar för HR-avdelningen med närmare 30 medarbetare. Susanne blir en del av Sweco Sveriges ledningsgrupp. Hon efterträder Annica Hedmark, som lämnar Sweco.

Talboom blir en del av Sweco

16 januari 2020
Sweco har tecknat avtal om att förvärva Talboom Group, ett belgiskt konsultföretag med 110 medarbetare som främst är verksamt inom läkemedels- och infrastrukturbranscherna. 
/siteassets/nyheter/2020/01-jan/ljungby-lasarett_770x380.jpg

Sweco generalkonsult när lasarettet Ljungby byggs ut

08 januari 2020
Sweco har fått i uppdrag av Region Kronoberg att vara generalkonsult när lasarettet Ljungby ska byggas ut. Moderniseringen innefattar både om- och tillbyggnad och Swecos ordervärde uppgår till uppskattningsvis 30 MSEK.