Press

Presstelefon Sweco Sverige:
010-4845020

Frågor till Sweco-koncernens ledning hänvisar vi till koncernens presstjänst på telefonnummer:
073-0639844

Talboom blir en del av Sweco

16 januari 2020
Sweco har tecknat avtal om att förvärva Talboom Group, ett belgiskt konsultföretag med 110 medarbetare som främst är verksamt inom läkemedels- och infrastrukturbranscherna. 
/siteassets/nyheter/2020/01-jan/ljungby-lasarett_770x380.jpg

Sweco generalkonsult när lasarettet Ljungby byggs ut

08 januari 2020
Sweco har fått i uppdrag av Region Kronoberg att vara generalkonsult när lasarettet Ljungby ska byggas ut. Moderniseringen innefattar både om- och tillbyggnad och Swecos ordervärde uppgår till uppskattningsvis 30 MSEK.
/siteassets/nyheter/2019/12-december/elaret_770x380.jpg

Sweco summerar elmarknadsåret 2019 och tar en titt i kristallkulan

19 december 2019
Genomsnittspriset för el i Sverige 2019 landar på cirka 40 öre/kWh, markant högre än snittpriset för 2000-talet. Men trots det relativt sett höga elpriset, har svensk el varit en exportsuccé och den totala nettoelexporten 2019 hamnar runt 25 TWh, den högsta i Sveriges historia. Drivande bakom den höga elexporten är en rekordhög vindkraftsproduktion, samtidigt som kärnkraften haft en hög tillgänglighet, vattenkraften producerat mer än normalt och elanvändningen fortsatt ligger på ungefär samma nivå som den gjort i drygt 30 års tid.

Ny kanal underlättar hållbara godstransporter

17 december 2019
Sweco och Arcadis är partners i ett konsortium som ansvarar för planering och konstruktion av en stor vattenväg för inlandsfartyg på upp till 4 400 ton, mellan Frankrike, Belgien och Nederländerna. Kund är Société du Canal Seine-Nord Europe.
/siteassets/nyheter/2019/12-december/visborg_770.jpg

Sweco medverkar vid projekteringen av nya stadsdelen Visborg på Gotland

10 december 2019
Region Gotland har genom upphandling utsett Sweco som projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby. Sweco har i uppdrag att i nära samarbete med Region Gotland skapa förutsättningar för en god och hållbar infrastruktur i en stadsdel som ska ta tillvara områdets unika karaktär och samtidigt ge förutsättningar för nya hållbara bostäder, bomiljöer och verksamheter.
/siteassets/nyheter/2019/12-december/martina_anna_770x380.jpg

Sweco Sverige utser ny International Business Manager och ny vd för vatten- och miljöverksamheten

09 december 2019
Anna Yman utses till International Business Manager för Sweco Sverige, en ny roll med fokus på att ytterligare utveckla export- och off-shoringaffären och stärka Swecos position på den internationella marknaden. Hon efterträds som vd för vatten- och miljöverksamheten av Martina Söderström, idag regionchef.

Små beteendeförändringar kan ha stor påverkan på energiomställningen

05 december 2019
I en ny rapport har Sweco tillsammans med ett antal forskare visat hur beteendeförändringar kan göra stor skillnad i energiomställningen. Genom att sänka temperaturen i europeiska hushåll med 1°C under ett år skulle energibesparingen räcka till att tillhandahålla el till Stockholmsregionen i mer än sex och ett halvt år. Samtidigt har nästan hälften av svenskarna inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning.
/siteassets/nyheter/2019/11-november/vag_97_770x380.jpg

Sweco projekterar ombyggnaden av olycksdrabbad väg i Norrbotten

19 november 2019
Sweco anlitas när Trafikverket ska bygga om väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast i Norrbotten. Syftet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Sweco projekterar den nya vägen på uppdrag av entreprenören GRK Infra AB.
/siteassets/nyheter/2019/11-november/norrsken770.jpg

Sweco projektleder Norrskens nya etablering i Rwanda

07 november 2019
Sweco anlitas av stiftelsen Norrsken för att projektleda deras utlandsetablering i Kigali, Rwanda. Målet med den nya huben är att stötta entreprenörsutvecklingen i Östafrika.
/siteassets/nyheter/2019/11-november/sng2019_770.jpg

Attraktiviteten varierar stort mellan Sveriges kommuner

06 november 2019
Människor flyttar inte bara till platser där jobben finns, utan till platser där de vill leva, bo och arbeta. Detta skifte har fått kommuners attraktivitet att öka i betydelse. För att stärka attraktiviteten måste kommunerna utgå från sina förutsättningar och styrkor. Det är en av slutsatserna i årets upplaga av Swecos rapport Sveriges Nya Geografi 2019 med attraktivitet hos Sveriges kommuner som tema.