Press

/siteassets/nyheter/2018/10_oktober/nationalmuseum770.jpg

Ingenjörsmässig intuition ledord när Nationalmuseum moderniserats

15 oktober 2018
Den 13 oktober öppnade Nationalmuseum portarna för allmänheten igen efter fem års renovering. Med varsam hand har Sweco moderniserat den anrika byggnaden till forna dagars glans och nutida krav på klimat, säkerhet och miljö. 700 000 konstverk kan flytta hem.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

28 september 2018

Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande

26 september 2018
De senaste 70 åren har bilen haft stor påverkan på stadsutvecklingen och hur våra städer utformats. Med ökad satsning på gång- och cykeltrafik ökar inte bara de positiva effekterna på miljön, utan även välbefinnandet hos invånarna.
/siteassets/nyheter/2018/09_september/elnat_770.jpg

Storsatsning på elnätet i Stockholm

17 september 2018
Stockholmsregionen växer och därmed växer också behovet av el. För att möta den ökade befolkningstillväxten planerar Vattenfall att höja spänningen i delar av regionnätet. Sweco har fått uppdraget att genomföra förstudier för att utreda hur berörda kraftledningar och stationer kan byggas om i Stockholm.

Sweco leder bygget av en tunnel mellan polska öar

17 september 2018
Sweco har fått i uppdrag att leda arbetet med byggnationen av en tunnel under floden Świna i Polen. Tunneln kommer att knyta samman Usedom och Wolin, och därmed förbättra kommunikationen och driva tillväxt i regionen.  

Många anställningar för nyanlända i jobbpraktik

07 september 2018
Sweco gick under 2015 med i initiativet ”Sverige tillsammans” för att erbjuda arbetstillfällen för minst 100 nyanlända. Efter tre års tid har nästan 40 procent fått anställning.

Ljud- och luftföroreningar utgör ett allt större problem

28 augusti 2018
75 miljoner EU-invånare är utsatta för trafikbuller, vilket orsakar uppskattningsvis 10 000 förtida dödsfall varje år. Räknar man in luftföroreningar kan ytterligare omkring en halv miljon förtida dödsfall inom Europa läggas till.
/siteassets/nyheter/2018/08_augusti/arets_tillvaxtkommun_uppsala770.jpg

Uppsala – Årets tillväxtkommun 2018

22 augusti 2018
Uppsala är en kommun som kombinerar stad och land, traditionsrik universitetsstad och näringsliv, nybyggare och inpendlare. Visionär samhällsplanering, nära medborgardialog samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger en hållbar utveckling. Det är en dynamisk kommun som präglas av utveckling och höga ambitioner och tilldelas därför utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2018.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 juli 2018

Delårsrapport januari – juni 2018 Sweco AB (PUBL)

19 juli 2018
Fortsatt positiv utveckling

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.