Press

Sweco AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

13 februari 2019
Sammanfattar det bästa året hittills
/siteassets/nyheter/2019/02-februari/pagatag770x380w.jpg

Fortsatt satsning på järnväg i Skåne – fjärde vinsten för Sweco

12 februari 2019
Satsningarna på järnväg i Skåne fortsätter med syfte att förbättra pendlingsmöjligheterna för invånare i regionen och tillgodose den ökande efterfrågan på godstransporter. Nu har Sweco tillsammans med entreprenören NRC, Nordic Railway Construction Sverige AB, anlitats för ytterligare ett uppdrag när Trafikverket utvecklar och förbereder Söderåsbanan för persontrafik. Värdet på Swecos del av uppdraget beräknas till 30 MSEK.

Ökat elbehov för att nå en klimatneutral industri- och transportsektor

04 februari 2019
Sweco har på uppdrag av Svenskt Näringsliv sammanställt de färdplaner för fossilfrihet och klimatneutralitet som flera branscher tagit fram och undersökt hur mycket el och biobränsle det krävs för att ställa om till nollutsläpp.

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 januari 2019

Ökat elberoende i kombination med mer frekventa extremväder en samhällsrisk

30 januari 2019
Våra samhällen blir allt mer tekniskt avancerade och elberoende. Det ökar sårbarheten vid extremväder, något som enligt FN:s klimatpanel IPCC kan komma att bli allt vanligare framöver till följd av klimatförändringar.

Sweco konstruerar ny anläggning för aktivt kol i Finland

28 januari 2019
Sweco har fått i uppdrag av Vapo Oy att leverera konstruktionstjänster, byggledning och upphandlingsstöd vid uppförandet av en ny anläggningen för aktivt kol i Ilomantsi, Finland.

Översvämningsskydd skapar nya stadsmiljöer i vision för Malmö

28 januari 2019
Sweco presenterar ny vision för Malmö med klimatanpassningsåtgärder som också skapar nya bostads- och naturområden. Syftet är att utveckla Malmö till framtidens kuststad och skapa en attraktiv stad vid havet som står väl rustad inför kommande klimatförändringar.
/siteassets/nyheter/2019/01-januari/gbg770.jpg

Världsomställningen pågår men inte tillräckligt snabbt

24 januari 2019
Tiden är knapp för att åstadkomma den omställning som krävs för att begränsa klimatförändringarna. Sweco har under den senaste tiden skrivit på inititativet Step Up Europe, fossilfritt Sverige och skärpt sina egna klimatmål för att bidra till att öka takten. Nu bjuder Sweco in till hållbarhetsveckor i Malmö och Göteborg för att sprida kunskap och insikter om det senaste inom hållbar samhällsutveckling.

Sweco ändrar sin affärsområdesstruktur för att öka fokus på kärnmarknaderna

17 januari 2019
För att följa Swecos strategi fullt ut och förenkla organisationen gör Sweco en ändring i sin affärsområdesstruktur. Samtidigt avgår Bo Carlsson ur Swecos ledningsgrupp.

Jonas Dahlberg lämnar rollen som finanschef på Sweco

07 januari 2019
Sweco AB (Sweco), (Nasdaq Stockholm, ticker SWECA och SWECB) meddelar i dag att Jonas Dahlberg efter nära elva år kommer att lämna rollen som finanschef på Sweco för att bli ny finanschef på Transcom WorldWide AB. Sweco har inlett processen med att utse en efterträdare. Jonas Dahlberg kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.