Press

Sweco får förtroendet att samordna planerings- och godkännandeprocessen för den nya likströmsanslutningen A-Nord i Tyskland

23 februari 2018
Sweco anlitas av Amprion GmbH att agera rådgivare vid planeringen av den nya DC-anslutningen A-Nord, som kommer att överföra förnybar energi från norra Niedersachsen till Nordrhein-Westfalen, i Tyskland. Sweco kommer att agera huvudsamordnare för godkännande- och planeringsprocesserna.

Sweco AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

13 februari 2018
Swecos bästa år hittills

Sweco stärker sin position inom utformning av sjukhus i Europa

08 februari 2018
Sweco har anlitats för att genomföra tre nya sjukhusprojekt i Belgien, Tyskland och Norge. Swecos samlade erfarenhet och kompetens inom vårdprojekt har varit avgörande i konkurrensen. Företagets experter kommer att ge råd inom såväl arkitektoniska som tekniska frågor. Det övergripande resultatet kommer att vara sjukhus som uppfyller både dagens höga krav och morgondagens behov på patientsäkerhet och modern teknik.

Sweco får fortsatt förtroende i utbyggnaden av dubbelspåret mellan Ängelholm-Helsingborg

07 februari 2018
Sweco har fått i uppdrag att vara Trafikverkets rådgivare under kommande skede av dubbelspårutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg som syftar till att öka kapaciteten på sträckan. Sweco kommer ta fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad och genomföra byggplatsuppföljning. Ordervärdet för Sweco är cirka 60 miljoner SEK.

Sweco lanserar Urban Insight och publicerar första rapporten inom Urban Move

06 februari 2018
Sweco lanserar ett nytt initiativ, Urban Insight, under vilket Swecos experter kommer att belysa hur olika stadsstrukturer i Europa påverkar medborgarnas möjlighet att uppfylla sina behov och preferenser och hur detta i förlängningen påverkar hur städer planeras.

Sweco rådgivare i nya infrastrukturprojekt i Afghanistan

23 januari 2018
Sweco har fått uppdraget att bistå i implementeringen av infrastrukturprojekt i nordvästra Afghanistan med stöd från Regional Infrastructure Development Fund, RIDF. Under projektens gång kommer Sweco att ge råd och stödja avdelningar inom Afghanistans Finansdepartement.

Tomas Carlsson lämnar rollen som vd och koncernchef på Sweco

12 januari 2018
Sweco AB (Sweco), (Nasdaq Stockholm, ticker SWECA och SWECB) meddelar i dag att Tomas Carlsson efter fem år kommer att lämna rollen som vd och koncernchef på Sweco för att bli ny koncernchef på NCC. Styrelsen har inlett processen med att utse en efterträdare. Tomas kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.

Sweco förvärvar Årstiderne Arkitekter och skapar det första integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark

10 januari 2018
Sweco har ingått avtal om att förvärva Årstiderne Arkitekter, en av Danmarks ledande arkitektbyråer. Genom detta förvärv kommer Sweco att etablera det första fullt integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark. Årstiderne Arkitekter blir därmed en del av Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur.

Sweco expanderar i Belgien

11 december 2017
Sweco förvärvar HaskoningDHV Belgium efter att ha ingått avtal med Royal HaskoningDHV. HaskoningDHV Belgium specialiserar sig inom markundersökningar och åtgärder för förorenad mark, miljökonsekvensbedömningar samt integrerad områdesutveckling. Detta förvärv stärker Swecos position på den belgiska marknaden.  
/siteassets/nyheter/2017/12_december/autonomofordon770.jpg

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

07 december 2017
Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.