Sweco stärker Warszawas elförsörjning

Sweco stärker Warszawas elförsörjning

6 juni 2016

Som ett led i Polens satsning på att minska andelen avfall som går till deponi anlitas Sweco för att utforma ett avfallseldat kraftvärmeverk. Anläggningen som ska ligga i Warszawa blir Polens största och kommer att bidra till regionens elförsörjning. Kunden är det kommunala avfallsbolaget Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 33 miljoner SEK (3,5 miljoner EUR). 

- Effektiv och ren förbränning av avfall fyller en allt viktigare funktion i Polen, både för landets elförsörjning och för att minska andelen avfall som går till deponi. Sweco har lång erfarenhet av kraftvärmeproduktion runt om i Europa. I  det här projektet bidrar vi till att vår kund kan ta vara på en värdefull lokal energikälla, säger Ina Brandes, vd för Sweco Centraleuropa.

Swecos uppdrag innebär att utforma två produktionslinjer och en sorteringsanläggning. Verket kommer att kunna ta hand om 305 000 ton avfall per år och förväntas producera cirka 148 000 MWh elektricitet per år. Vid kombinerad kraft- och värmeutvinning kan verket producera cirka 101 000 MWh elektricitet per år och 195 000 MWh värme per år.

Sweco har lång erfarenhet inom avfallseldad energiproduktion och har för närvarande liknande uppdrag i ytterligare fyra städer i Polen samt på flera platser i Tyskland och Sverige. I uppdraget samarbetar experter från Sweco i Polen och Tyskland, och bidrar med kompetens inom allt från avfallslagring och konstruktion till energiåtervinning och rökgasrening.

Swecos arbete påbörjas i juni 2016 och pågår till 2020. Den nya anläggningen förväntas vara färdig att tas i bruk 2019. 

För ytterligare information kontakta:

Maciej Chrzanowski, chef Sweco Consulting i Polen, +48 61 864 93 27, Maciej.Chrzanowski@swecopl.pl,

Ina Brandes, vd Sweco Centraleuropa, +49 (0) 421 2032757, ina.brandes@sweco-gmbh.de

Veronika Gustafsson, presschef Sweco, 08 695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.