Sweco utformar nytt center vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

Sweco utformar nytt center vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

27 april 2016

Swecos arkitekter har utformat det vinnande förslaget för ett nytt center – Sahlgrenska Life – för vård, forskning och näringsliv i Göteborg. Det innebär att Sweco kommer att anlitas för att utforma tre nya byggnader på sammanlagt drygt 90 000 kvadratmeter, den hittills största utbyggnaden av området kring Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Swecos förslag kallas ”Flöden” och det är just vad idén bygger på. Vi skapar ett center där vård, forskning och näringsliv knyts samman. Vår långa erfarenhet av vårdarkitektur runt om i Europa gör att vi både kan skapa en välkomnande stadsbild för hela sjukhusområdet och hantera den komplexitet som det innebär att hitta rätt lösningar för ett stort antal olika användare, säger Jan Mattsson, vd för Sweco Architects.

SveaNor fastigheter AB och Västfastigheter har idag utsett Sweco som vinnare i den arkitekttävling som pågått sedan oktober 2015. Juryn betonar i sin motivering att ”Förslaget är inte bara en byggnad utan ett stadsbyggnadselement som har potential att bli en länk även för allmänheten. Byggnadernas gestaltning känns samtida och utmanande men samtidigt öppen och inbjudande”.

Det fortsatta uppdraget för Sweco blir att förverkliga vinnarförslaget. Det innebär att medverka i utformningen av en ny detaljplan för området samt att utforma de tre nya byggnaderna på sammanlagt 90 000 kvadratmeter.

Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag separerade från varandra genom en tungt trafikerad gata. Swecos lösning binder samman forskningen och den kliniska vården genom en liggande huskropp över gatan. De intilliggande nya byggnaderna ska rymma labblokaler och möjliggöra fler fakulteter och ett större campusområde.

Sweco har lång erfarenhet av vårdprojekt runt om i Europa och har tidigare anlitats i bland annat KI Science Park och Nya Karolinska i Solna, Kajana centralsjukhus i Finland och Berlins universitetssjukhus Charité i Tyskland.

Swecos arbete påbörjas i maj och pågår till 2021, då det nya centret ska vara klart att tas i bruk. Projektet utförs tillsammans med en samarbetspartner.

Sweco / ArkitemaSweco / Arkitema Sweco / ArkitemaSweco / Arkitema

För ytterligare information kontakta:

Jan Mattsson, vd Sweco Architects, 08-522 952 65, jan.mattsson@sweco.se

Veronika Gustafsson, presschef, 08-695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.