Sweco utvecklar transportvägar på floderna Seine och Scheldt

Sweco utvecklar transportvägar på floderna Seine och Scheldt

12 augusti 2016

Sweco anlitas för projektering och projektledning när transportvägarna på floderna Seine och Scheldt ska utvecklas. Kunden är det flamländska vattenvägsbolaget Waterwegen en Zeekanaal NV. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 50 miljoner SEK (cirka 5 miljoner EUR). 

- Regionerna kring Seine och Scheldt är viktiga industriella nav i Europa. Med Swecos breda kompetens inom vattenvägar och hamnar skapar vi förutsättningar för mer effektiva godstransporter längs de båda floderna, säger Erwin Malcorps, chef för Sweco Belgien.

Projektet är en del i EU:s satsning på att länka ihop de två regionerna genom en vattenväg som klarar betydligt större godstransporter än idag, för exempelvis container- och bogserfartyg. Swecos uppdrag innebär att ta fram lösningar för att bredda och fördjupa existerande leder, höja broar och modernisera ett flertal slussar.

I projektet bidrar Sweco med kompetens inom alltifrån anläggningskonstruktion och projektledning till stadsplanering. Sweco har bred erfarenhet av vattenvägar och hamnar runt om i Europa. Till exempel pågår ett projekt som innebär att höja broar längs Albert Canal i Belgien, ett annat som leder till förbättrad framkomlighet på floderna Nether-Rhen och Lek i Nederländerna och ett tredje som kallas STAR-FLOOD och ska förbättra översvämningsskyddet för floder i 18 utsatta storstadsregioner.

Swecos arbete pågår till augusti 2020. Arbetet utförs i ett konsortium.

För ytterligare information kontakta:

Erwin Malcorps, chef Sweco Belgien, +32 (0) 2 588 63 47, erwin.malcorps@swecobelgium.be

Veronika Gustafsson, presschef, 08-695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.