Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

30 juni 2017

Sweco har med stöd av bolagsordningen minskat aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom att lösa in 900 000 aktier av serie C. Indragningen av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Sweco har förändrats.

Det totala antalet aktier i Sweco uppgår nu till 121 583 819, varav 10 533 731 aktier av serie A, 110 550 088 aktier av serie B och 500 000 aktier av serie C, motsvarande 21 638 739,8 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 583 819 kronor.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 1 213 383 egna aktier av serie B och 500 000 egna aktier av serie C, totalt 1 713 383 egna aktier. Sweco äger dock inte rösträtt för de B- och C-aktier som bolaget innehar.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 08-695 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Per Holmlund, presschef Sweco, 073-156 03 12, p.holmlund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 klockan 07:45.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.