Sweco expanderar i Belgien

Sweco expanderar i Belgien

11 december 2017

Sweco förvärvar HaskoningDHV Belgium efter att ha ingått avtal med Royal HaskoningDHV. HaskoningDHV Belgium specialiserar sig inom markundersökningar och åtgärder för förorenad mark, miljökonsekvensbedömningar samt integrerad områdesutveckling. Detta förvärv stärker Swecos position på den belgiska marknaden.  

-       Jag är glad att kunna välkomna HaskoningDHV Belgium till Sweco. Sweco har en stark bas i Belgien. Vi har en effektiv organisation och växer kontinuerligt. HaskoningDHV Belgiums experter passar perfekt in i våra multidisciplinära team, vilket säkerställer en smidig fortsättning för nuvarande projekt. Genom denna förstärkning kommer vi bli ännu bättre på att planera och utforma framtidens samhällen och städer, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på Sweco.

HaskoningDHV Belgium, verksamma i Mechelen och Namur, erbjuder tjänster inom markundersökningar och åtgärder för förorenad mark, miljökonsekvensbedömningar samt integrerad områdesutveckling. Bolagets 36 högkvalificerade experter kommer per den 2 januari 2018 att vara anställda av Sweco.

-       Vi har en tydlig strategi som beskriver var vi vill arbeta och hur vi ska kunna växa genom effektiv leverans av innovativa lösningar. Utifrån detta har vi utvärderat vår lokala verksamhet i Belgien. Vi analyserade ett antal alternativ för att säkerställa kontinuitet och attraktivitet för såväl anställda som våra kunder inom dessa tjänster. Eftersom Sweco Belgien fokuserar på att växa inom just dessa serviceområden är vi övertygade om att vi har hittat den bästa möjliga framtida partnern för HaskoningDHV Belgium. Royal HaskoningDHV kommer även framöver att erbjuda den belgiska marknaden våra globalt erkända tjänster, säger Erik Oostwegel, vd på Royal HaskoningDHV.

-       Genom förvärvet av HaskoningDHV Belgium stärker Sweco sin marknadsposition ytterligare. Vi växer och expertisen inom HaskoningDHV Belgium matchar vår befintliga projektportfölj perfekt. Vi har ett engagerat integrationsteam för att säkerställa en effektiv och snabb samgåendeprocess. Vårt fokus de närmaste månaderna är att integrera alla nya anställda och säkerställa kontinuitet i alla våra projekt, säger Erwin Malcorps, chef för Sweco Belgien.

För ytterligare information kontakta:

Erwin Malcorps, chef Sweco Belgien, erwin.malcorps@swecobelgium.be, +32 473 888 202

Johanna Nyman, tf presschef Sweco, johanna.nyman@sweco.se, +46 733 42 26 92

Suzette Schreuder, Press Officer Royal HaskoningDHV, suzette.schreuder@rhdhv.com, +31 88 3482026 / +31 6 29098238

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.