Sweco får uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering för att medverka i planering och utformning av inkapslingsanläggningen Clink

Sweco får uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering för att medverka i planering och utformning av inkapslingsanläggningen Clink

7 juni 2017

Sweco anlitas när SKB, Svensk Kärnbränslehantering, påbörjar systemkonstruktion och säkerhetsredovisning för den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn.

SKB befinner sig just nu i tillståndsprövning enligt kärntekniklagen och miljöbalken för KBS-3, det svenska systemet för hanteringen av det svenska radioaktiva avfallet. En del i ansökan är att få uppföra en integrerad anläggning, Clink, för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle i Oskarshamn, bestående av den nuvarande anläggningen Clab och en ny anläggningsdel för inkapsling av använt kärnbränsle.

- Sweco kommer att bidra med expertis och engagemang inom en rad discipliner och vi är glada att kunna bistå SKB i detta uppdrag, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på Sweco.

Swecos åtagande innebär bland annat att åt SKB slutföra en övergripande beskrivning på anläggningsnivå för byggnader och tekniska installationer samt för system avseende säkerhet, styrning och kraftförsörjning. Sweco ska också ta fram krav och lösningar på systemnivå, en preliminär säkerhetsrapport, budgetkalkyl, upphandlingsunderlag för leverantörer och entreprenörer samt underlag för detaljprojektering.

Projektet påbörjas omgående och kommer att pågå till mitten av 2020. I projektet bidrar Sweco med expertis inom en rad olika discipliner, såsom energi, miljö, arkitektur och byggkonstruktion. Kontraktsvärdet för Sweco kan komma att överstiga 200 miljoner SEK under förutsättning att SKB erhåller alla erforderliga tillstånd.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco, tomas.carlsson@sweco.se, 08-695 66 60

Per Holmlund, presschef Sweco, p.holmlund@sweco.se, 073-156 03 12

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.sweco.se