Sweco utökar arbetet med översvämningsskydd i Polen

Sweco utökar arbetet med översvämningsskydd i Polen

20 mars 2017

Sweco har tecknat nya avtal för att tillhandahålla konsulttjänster till projektet Odra-Vistula Flood Management. Detta är Swecos tredje och fjärde avtal inom ramen för samma projekt och värdet på dem uppgår till 24 miljoner PLN (cirka 53 miljoner kronor eller 5,5 miljoner euro).

Odra-Vistula Flood Management projektet samfinansieras av Världsbanken och syftar till att förbättra översvämningsskyddet för människor som bor i området. Avtalet har tecknats med West Pomeranian Board for Amelioration and Water Structures i Szczecin och Lubuski Board for Amelioration and Water Structures in Zielona Gora.

“Att Sweco vinner ytterligare två avtal inom ramen för Odra-Vistula Flood Management projektet visar prov på vår kompetens och ledande position inom översvämningsskydd. Vi befäster att vi är experter inom detta affärsområde och att vi kan bidra till att säkra en hållbar social och ekonomisk utveckling i en region eller ett land”, säger Ina Brandes, vd Sweco Centraleuropa.

De nya avtalen kompletterar de två avtal som tecknades i november och Swecos huvudsakliga uppgift är att stötta projektets implementeringsenheter med förberedande arbete, design och tillsyn.

Swecos arbete förväntas ta cirka 78 månader att genomföra.

För ytterligare information kontakta:

Ina Brandes, vd Sweco Centraleuropa, +49 (0) 421 2032757, ina.brandes@sweco-gmbh.de

Åsa Barsness, Kommunikationsdirektör, Sweco, 070-382 3686, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.