Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

28 december 2018

Bolagsverket har under december månad 2018 på aktieägares begäran registrerat att 7 963 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter registrering av omvandlingen finns det, per den 28 december 2018, 121 083 819 aktier, varav 10 431 991 A-aktier, 110 651 828 B-aktier, motsvarande 21 497 173,8 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 3 982 877 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 08-695 6616, lisa.lagerwall@sweco.se

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 07.45.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.