Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 januari 2019

Bolagsverket har under januari månad 2019 på aktieägares begäran registrerat att 10 217 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter registrering av omvandlingen finns det, per den 31 januari 2019, 121 083 819 aktier, varav 10 421 774 A-aktier, 110 662 045 B-aktier, motsvarande 21 487 978,5 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 4 024 477 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 08-695 6616, lisa.lagerwall@sweco.se

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 07:45.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.