Små beteendeförändringar kan ha stor påverkan på energiomställningen

Små beteendeförändringar kan ha stor påverkan på energiomställningen

5 december 2019

I en ny rapport har Sweco tillsammans med ett antal forskare visat hur beteendeförändringar kan göra stor skillnad i energiomställningen. Genom att sänka temperaturen i europeiska hushåll med 1°C under ett år skulle energibesparingen räcka till att tillhandahålla el till Stockholmsregionen i mer än sex och ett halvt år. Samtidigt har nästan hälften av svenskarna inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning.

För att genomföra övergången till ett hållbart energisystem måste vi kombinera beteende och tekniska åtgärder.

”På ett kollektivt plan har vi större påverkan än man skulle kunna tro. På europeisk nivå kan även små förändringar i beteendet få stor påverkan. Ett flertal länder är fortfarande beroende av fossila bränslen, vilket innebär att ju mindre energi vi använder, desto större utsläpp sparar vi. Det går exempelvis att uppnå en betydande effekt genom att sänka inomhustemperaturen med en grad”, säger Magnus Lindén, energiförsörjningsexpert på Sweco.

Undersökningen visar att de flesta vid energibesparingar i hemmet tänker på att ersätta glödlampor med LED-lampor. Men det är inte med belysningen det går att göra den största insatsen hemma.  Belysning, elektriska apparater, matlagning och luftkonditionering står sammantaget endast för 20 procent av den slutliga energianvändningen.

I hemmet använder vi främst energi till uppvärmning, som står för ungefär två tredjedelar av vår slutliga energianvändning. Lägger vi därtill tiden för att duscha och ta ett bad står uppvärmningen för 80 procent av den slutliga energianvändningen. Energibesparingar kopplat till uppvärmning bör vara utgångspunkten för effektiva åtgärder i bostäder.

I en separat Novusundersökning som Sweco genomfört anser 85 procent av svenskarna att det är viktigt att deras hushåll har en låg energianvändning. Huvudsakligen är det elräkningen som får de allra flesta att reflektera över den egna energianvändningen. Men nästan hälften svarar att miljöpåverkan och klimatpåverkan är viktiga faktorer när det gäller den egna energianvändningen. Dock säger också nästan hälften att de inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning.

”Om fler skulle reflektera över sin energianvändning så gör det stor skillnad både för miljön och utmaningen i våra elnät. Det du enkelt kan göra själv är att välja grön el, sänka temperaturen och anpassa din elförbrukning till andra tider på dygnet. Kör disk- och tvättmaskinen på natten och välj grön el på samma sätt som du väljer ekomjölk i affären”, säger Magnus Lindén.

Läs mer om energiomläggningen och de åtgärder som är mest effektiva för privatpersoner i rapporten ”Energy Transition: How Can You Contribute?

Bakgrund

Urban Insight bygger på en serie rapporter skrivna av Swecos experter om olika aspekter av stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Lindén, energiförsörjningsexpert, 070-994 13 58, magnus.linden@sweco.se

Hanna Haeggström, pressansvarig, 070-234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.