Sweco förvärvar brittiska MLM Group

Sweco förvärvar brittiska MLM Group

7 maj 2019

Sweco har ingått avtal om att förvärva MLM Group, ett tekniskt konsultföretag i Storbritannien som framför allt erbjuder tjänster inom konstruktion, transportinfrastruktur och miljö och till största delen är baserat i sydöstra England.

”Swecos ambition är att bli marknadsledande i åtta nyckelländer i norra Europa. Genom förvärvet stärker vi vår position i Storbritannien som är en marknad vi tror på för framtiden. Kulturen i våra verksamheter passar väl ihop, baserade på kundfokus och en decentraliserad organisationsmodell. Tillsammans ser vi fram emot att ge våra kunder i Storbritannien ett ännu starkare erbjudande”, säger Åsa Bergman, Swecos koncernchef och vd.

MLM Group grundades 1966 och är ett tekniskt konsultföretag som erbjuder tjänster i första hand inom konstruktion och transportinfrastruktur. Företaget har 13 kontor, de flesta ligger i London, södra England och Irland. MLM Group har ca 460 anställda, en omsättning 2018 på ca 40 miljoner GBP (ca 500 miljoner SEK) och en EBITA på ca 4 miljoner GBP (ca 50 miljoner SEK).

Förvärvet stärker Swecos erbjudande inom konstruktion, transportinfrastruktur och miljö. Därutöver tillkommer tjänster inom byggnadsinspektion och en stark marknadsposition på ett antal platser i södra England.

Max Joy, affärsområdeschef Sweco UK: ”Förvärvet utgör starten på ett nytt spännande kapitel i Sweco UK:s tillväxthistoria. MLM Groups tjänster och geografiska placering passar perfekt in i vår befintliga verksamhet. Vi anser att kombinationen av våra kompetenser utgör ett attraktivt erbjudande för både nya och befintliga kunder”.

Steve Oliver, ordförande för MLM Group: ”Vi är stolta över vad vi har åstadkommit under vår långa historia och den här affären kommer att accelerera våra långsiktiga tillväxtplaner genom att vi blir del av en ledande, global konsultverksamhet vars värden speglar våra egna. Det kommer att ge en hävstång på den expertkunskap som finns i vår verksamhet och fortsätta att driva en hållbar tillväxt för Sweco i Storbritannien, samtidigt som vi skapar nya möjligheter för våra engagerade medarbetare att utvecklas”.

Efter förvärvet kommer Sweco UK att få en omsättning på ca 108 miljoner GBP (ca 1 320 miljoner SEK) med 26 kontor och 1 340 anställda.

För mer information kontakta:

Heather Astin, kommunikationschef Sweco UK, +44 113 307 3221, Heather.Astin@sweco.co.uk

Johnny Nylund, presschef Sweco Group, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.