Sweco stärker sin position som expert inom teknisk säkerhet

Sweco stärker sin position som expert inom teknisk säkerhet

2 januari 2019

Sweco har slutit avtal om förvärv av Linnunmaa Ltd, ett finskt konsultföretag inom kemikalier och miljöskydd. Förvärvet stärker ytterligare Swecos erbjudande inom teknisk säkerhetskompetens och miljötjänster.

”Förvärvet stärker Swecos position som ledande säkerhetsexpert och kompletterar vårt nuvarande erbjudande i Finland. Företagets kompetens kan även utnyttjas av våra affärsområden utanför Finland. I och med detta förvärv utökar vi även i östra Finland och erbjuder lokal närvaro för våra kunder”, säger Markku Varis, vd för Sweco Finland.

Linnunmaa har 17 anställda specialister för konsultverksamhet inom miljö- och kemikaliesäkerhet samt EU-lagstiftning. Förvärvet breddar Swecos erbjudande, särskilt för industrikunder.

”Linnunmaa har byggt sin verksamhet kring en högkvalitativ kombination av naturvetenskaplig, teknisk och juridisk expertis. Med Swecos breda kompetens och starka europeiska närvaro kan vi erbjuda mer omfattande tjänster för produkt- och produktionssäkerhet i Europa. Vi ser fram emot att börja samarbeta med våra nya kollegor”, säger Eeva Punta, vd för Linnunmaa Ltd.

För ytterligare information, kontakta:

Markku Varis, vd, Sweco Finland, +358 400 478 548, markku.varis@sweco.fi

Eeva Punta, vd, Linnunmaa, +358 400 298 465, eeva.punta@linnunmaa.fi

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.