Tillförordnad finansdirektör utsedd

Tillförordnad finansdirektör utsedd

5 juni 2019

Christel Retzlaff, nuvarande chefscontroller, har utsetts till tillförordnad finansdirektör under perioden 20 juni till 16 oktober.

”Christel Retzlaff har gedigna finansiella kvalifikationer och bred erfarenhet inom Sweco. Jag är mycket glad att hon kommer att arbeta vid min sida under denna övergångsperiod”, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco.

Olof Stålnacke tillträder som finansdirektör den 17 oktober.  

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Bergman, vd och koncernchef, 08-695 64 03

Johnny Nylund, presschef, 073-773 51 89

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 klockan 07:45.