Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma

Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma

22 oktober 2020

Vid Sweco AB:s extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 fattades beslut enligt följande.

Vinstutdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,10 kronor per aktie, motsvarande totalt 367 miljoner SEK. Utdelningen är utöver den utdelning om 3,10 kronor per aktie som beslutades vid årsstämman den 23 april 2020. Avstämningsdag för rätten att erhålla den extra vinstutdelningen är den 26 oktober 2020 och utbetalning beräknas ske den 29 oktober 2020.

Bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, främst såvitt avser gränser för antalet aktier och aktiekapitalet med anledning av förslaget om en uppdelning av bolagets aktie (se nedan). 

Uppdelning av bolagets aktie (aktiesplit, ratio 3:1)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktie varigenom en befintlig aktie i bolaget delas i tre aktier av samma aktieslag (aktiesplit 3:1). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktien, vilken beräknas bli den 11 november 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande Sweco AB, 070-940 70 82

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco AB, 073-412 66 16

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör Sweco AB, 073-258 93 33

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.